Deklaracja dostępności
Akademia Szerokich Horyzontów 2018/2019
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka ogłasza zapisy do Akademii Szerokich Horyzontów dla dzieci, młodzieży i dorosłych na rok artystyczny 2018/2019.
Regulamin zajęć stałych „Akademii Szerokich Horyzontów 2018/2019” organizowanych przez Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
  1. Organizatorem zajęć stałych „Akademia Szerokich Horyzontów 2018/2019” organizowanych w terminie od 8 października 2018 roku do 31 maja 2019 roku jest Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka (zwany dalej „KDK”), ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice, tel. 48 611 07 50, e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl, strona internetowa: www.dkkozienice.pl.
  2. Zajęcia stałe oferowane przez KDK są dla wszystkich uczestników nieodpłatne.
  3. Z zajęć stałych mogą korzystać dzieci i młodzież pomiędzy 5 a 19 rokiem życia oraz dorośli. Pierwszeństwo zapisu na zajęcia mają mieszkańcy gminy Kozienice.
  4. Zapisy na zajęcia odbywają się w dniach 15-22 września 2018 r. w godz. 10.00-21.00 osobiście w punkcie informacji Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach lub poprzez stronę internetową „Strefa zajęć” KLIKNIJ
   UWAGA: zapisy internetowe trwają od 15 września od godz. 10.00, a kończą się 22 września o godz. 20.00. pobierz: Instrukcja zapisu na zajęcia i logowania do systemu
  5. Zapisanie na zajęcia w przypadku uczestników do 14 roku życia dokonują rodzice/opiekunowie prawni lub dziadkowie, natomiast młodzież w wieku 15-19 lat może dokonać zapisu osobiście lub poprzez rodzica/opiekuna prawnego lub dziadków.
  6. Zapis dziecka na zajęcia nie jest równoznaczny z zakwalifikowaniem go na zajęcia.
  7. O przyjęciu na zajęcia decyduje instruktor prowadzący. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w zajęciach zostaną powiadomione o spotkaniu organizacyjnym telefonicznie, poprzez e-mail lub poprzez SMS.
  8. Brak informacji o zakwalifikowaniu na zajęcia jest równoznaczny z nie przyjęciem dziecka na zajęcia.
  9. W trakcie trwania poszczególnych zajęć tematycznych uczestnicy przebywają pod opieką wykwalifikowanych instruktorów.
  10. Za bezpieczną drogę do KDK i z powrotem niepełnoletniego uczestnika zajęć stałych odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni. Dodatkowo rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek:
   • odebrać dziecko niezwłocznie po zakończeniu zajęć,
   • zgłosić rezygnację dziecka z zajęć najpóźniej na 3 dni przed ich rozpoczęciem.
  11. W przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc prowadzona jest lista rezerwowa, z której uczestnik ma szansę zakwalifikować się na zajęcia, jeśli zwolni się miejsce na liście właściwej.
  12. KDK zastrzega sobie prawo zmian terminu i godziny zajęć, o czym poinformuje (telefonicznie, mailowo lub SMS) osoby uczęszczające na zajęcia.
  13. W uzasadnionych przypadkach KDK zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć lub zorganizowania zastępstwa za instruktora.
  14. Dokumentem stwierdzającym o obecności na zajęciach jest prowadzona przez instruktora lista obecności.
  15. Uczestnicy zajęć stałych mają prawo do:
   • właściwie zorganizowanego procesu edukacji kulturalnej,
   • opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo pobytu w KDK,
   • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
   • pomocy w przypadku trudności w rozwoju swoich zainteresowań,
   • korzystania z pomieszczeń KDK, sprzętu, instrumentów, materiałów podczas zajęć,
   • wnoszenia nowych pomysłów w zakresie zajęć organizowanych przez KDK.
  16. Uczestnicy zajęć stałych mają obowiązek:
   • stawiać się punktualnie na zajęciach,
   • systematycznie uczestniczyć w zajęciach,
   • w przypadku rezygnacji z zajęć niezwłocznie poinformować o tym KDK,
   • bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktora,
   • szanować mienie, pomoce dydaktyczne,
   • kulturalnie zachowywać się podczas trwania zajęć.
  17. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni.
  18. KDK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestników podczas zajęć oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na zajęcia cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.
  19. Administratorem danych osobowych uczestnika zajęć jest KDK. KDK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością KDK, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 2018, poz. 1191). Podanie danych jest dobrowolne, niemniej zapisy i uczestnictwo w zajęciach stałych „Akademia Szerokich Horyzontów 2018/2019” nie jest możliwe bez ich podania. Uczestnicy, decydując się na uczestnictwo w zajęciach, wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem w celach jw., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora lub na adres: iod@dkkozienice.pl.
  20. Zapisanie się na zajęcia stałe jest jednoczesną akceptacją niniejszego regulaminu.

  WOKALNE
  • MŁODZIEŻOWA ESTRADA PIOSENKI
   • zajęcia indywidualne dla młodzieży w wieku od 13 lat
    • zajęcia prowadzi: Piotr Markowski - nauczyciel śpiewu, trener wokalny, absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Nauczyciel, mentor w International Voice Teachers of Mix. www.piotrmarkowski.com
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali muzycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • wtorki w godz. 14.30-19.30
    Spotkanie organizacyjne, podczas którego sprawdzane będą predyspozycje kandydatów: 2 października o godz. 15.00, sala muzyczna CKA (UWAGA! prosimy o przygotowanie dwóch piosenek, jedna piosenka obowiązkowo w języku polskim)
  • CHÓR DZIECIĘCY „MAŁY GOSPEL”
   • zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat
    • zajęcia prowadzi: Ewa Izdebska - absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie na wydziale Edukacji Artystycznej w zakresie sztuki muzycznej, specjalizacje: prowadzenie zespołów muzycznych, śpiew estradowy
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali muzycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • soboty w godz. 10.00-11.00
    Spotkanie organizacyjne, podczas którego sprawdzane będą predyspozycje kandydatów: 4 października o godz. 17.00, sala muzyczna CKA

  NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH
  • NAUKA GRY NA GITARZE/UKULELE (Uwaga! Wymagany własny instrument)
   • zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat
    • zajęcia prowadzi: Małgorzata Koksa - instruktor KDK
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali teatralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • środy w godz. 14.00-20.00 (terminy uzgadniane indywidualnie z instruktorem)
    Spotkanie organizacyjne: 3 października o godz. 16.30, sala teatralna CKA
  • NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH KLAWISZOWYCH (KEYBOARD, PIANINO)
   • zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat
    • zajęcia prowadzi: Kamil Koksa - kozieniczanin, pianista, muzyk, aranżer, kompozytor, impresario artystyczny
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali muzycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • środy i czwartki w godz. 13.00-20.30 i piątki w godz. 13.00-15.30 (terminy uzgadniane indywidualnie z instruktorem)
    Spotkanie organizacyjne: 3 października o godz. 17.30, sala teatralna CKA

  TEATRALNE
  • GRUPA TEATRALNA
   • zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 7-9 lat
    • zajęcia prowadzi: Kamil Woźniak - aktor, reżyser, pedagog, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Warszawskiego
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali teatralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • piątki w godz. 15.00-16.30
    Spotkanie organizacyjne: 5 października o godz. 16.00, sala teatralna CKA
  • GRUPA TEATRALNA „ZA 15 KWADRANS”
   • zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 10-13 lat
    • zajęcia prowadzi: Kamil Woźniak - aktor, reżyser, pedagog, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Warszawskiego
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali teatralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • piątki w godz. 16.30-18.00
    Spotkanie organizacyjne: 5 października o godz. 16.30, sala teatralna CKA
  • GRUPA TEATRALNA „MŁODZIEŻOWY TEATR VANITAS”
   • zajęcia grupowe dla młodzieży w wieku 14-19 lat
    • zajęcia prowadzi: Kamil Woźniak - aktor, reżyser, pedagog, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Warszawskiego
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali teatralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • piątki w godz. 18.00-19.30
    Spotkanie organizacyjne: 5 października o godz. 17.00, sala teatralna CKA

  LITERACKIE
  • GRUPA POETYCKA „ERATO”
   • spotkania grupowe dla młodzieży i dorosłych
    • opiekun: Adrian Szary - poeta, nauczyciel języka polskiego, wykładowca akademicki, instruktor warsztatów literackich
    • spotkania odbywają się raz w miesiącu, w sali wystawowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • termin zostanie ustalony na spotkaniu organizacyjnym
    Spotkanie organizacyjne: 6 października o godz. 11.00, sala wystawowa CKA

  PLASTYCZNE
  • WARSZTATY RĘKODZIELNICZE - NOWOŚĆ
   • zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat
    • celem zajęć jest rozwój plastyczny dziecka, poznanie różnych technik malarskich, decoupage, poznanie możliwości kreatywnego wykorzystania różnych materiałów: blejtramów, farb do szkła, olejnych, wodnych, akrylowych, filcu, drewna, papieru, bibuły, modeliny, tkanin. Podczas zajęć wykonywane będą kreatywne, oryginalne ozdoby do domu, obrazy, biżuteria, kwiaty z bibuły, ozdoby świąteczne
    • zajęcia prowadzi: Marlena Zielińska - instruktor KDK
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • czwartki w godz. 15.30-17.00
    Spotkanie organizacyjne: 4 października o godz. 16.00, sala na rogu CKA
  • GRUPA TWÓRCZA „VENA”
   • spotkania grupowe dla młodzieży i dorosłych
    • opiekun: Agnieszka Bieńkowska - instruktor KDK
    • spotkania odbywają się raz w miesiącu, w sali wystawowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • pierwsze poniedziałki miesiąca w godz. 15.30-16.10
  • MAŁA SZTUKA - NOWOŚĆ
   • zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 5-10 lat
    • różne techniki plastyczne: rysunek, malarstwo, rzeźba
    • zajęcia prowadzi: Agnieszka Bieńkowska - instruktor KDK
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali sztuk plastycznych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • wtorki w godz. 15.30-17.00
    Spotkanie organizacyjne: 2 października o godz. 15.30, sala sztuk plastycznych CKA
  • PROJEKTOWANIE I TWORZENIE BIŻUTERII
   • zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 7-9 lat
    • zajęcia prowadzi: Irmina Węgrzycka - instruktor współpracujący z KDK
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali sztuk plastycznych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • środy w godz. 17.30-18.30
    Spotkanie organizacyjne: 3 października o godz. 17.00, sala na rogu CKA
  • PROJEKTOWANIE I TWORZENIE BIŻUTERII
   • zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat
    • zajęcia prowadzi: Irmina Węgrzycka - instruktor współpracujący z KDK
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • czwartki w godz. 17.30-18.30
    Spotkanie organizacyjne: 3 października o godz. 17.30, sala na rogu CKA
  • ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA MŁODZIEŻY - NOWOŚĆ
   • zajęcia grupowe dla młodzieży klas VI-VIII
    • celem zajęć jest przygotowanie młodzieży do egzaminów do szkół średnich o profilu artystyczno-plastycznym. W programie: nauka podstaw rysunku, malarstwa, małych form rzeźbiarskich, nauka zarysu historii sztuki (od prehistorii do XX wieku)
    • zajęcia prowadzi: Wojciech Stachurski - artysta plastyk, rzeźbiarz, magister sztuki
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • wtorki w godz. 15.30-17.30
    Spotkanie organizacyjne: 2 października o godz. 16.00, sala na rogu CKA
  • KURS RYSUNKU I MALARSTWA DLA DZIECI - NOWOŚĆ
   • zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 7-12 lat
    • celem zajęć jest rozwijanie naturalnej twórczej aktywności u dzieci poprzez poznanie, działanie, tworzenie
    • w programie:
     • sztuka rysowania i malowania
     • rozwijanie zdolności manualnych i percepcji, zaczynając od prostych form
     • budowanie przestrzeni i kompozycji na powierzchni kartki, operowanie światłocieniem, tworzenie nastroju w rysunku
     • rozwijanie i pobudzanie wyobraźni poprzez książkę i film
     • inspiracja dziełami wybitnych mistrzów do tworzenia własnych prac
     • rysowanie ołówkiem, kredką, węglem, tuszem, pisakami
     • malowanie przedmiotów, postaci i pejzaży
     • zapoznanie z technikami malarstwa i zagadnieniami z zakresu kolorystyki
     • przygotowywanie podobrazia i blejtramu
     • projektowanie własnego plakatu i ilustracji
     • tworzenie w plenerze rozwijające umiejętność obserwacji i analizy otoczenia
    • zajęcia prowadzi: Agnieszka Milczarczyk - plastyk, architekt krajobrazu
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • środy w godz. 16.00-17.30
    Spotkanie organizacyjne: 3 października o godz. 16.00, sala na rogu CKA

  TANECZNE
  • ZESPÓŁ BREAK DANCE „KIDS IN ACTION”
   • zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 lat
    • zajęcia prowadzi: Michał Wójcik - trener tańca break dance
    • zajęcia odbywają się w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • poniedziałki w godz. 17.00-19.00 (grupa zaawansowana)
     • soboty w godz. 10.30-12.30 (grupa początkująca)
    Spotkanie organizacyjne: 1 października o godz. 17.00, sala taneczna CKA
  • ZESPÓŁ BALETOWY „MOTYLEK”
   • zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 6-10 lat
    • zajęcia prowadzi: Helena Szamańska - instruktor KDK
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • wtorki w godz. 17.00-18.00 (grupa 2)
     • czwartki w godz. 17.00-18.00 (grupa 1)
     • czwartki w godz. 18.00-19.00 (indywidualne)
    Spotkanie organizacyjne: 2 października o godz. 17.00, sala taneczna CKA
  • ROZTAŃCZONA GIMNASTYKA DLA DZIECI - NOWOŚĆ
   • zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 6-10 lat
    • zajęcia prowadzi: Helena Szamańska - instruktor KDK
    • zajęcia odbywają się w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • środy w godz. 16.00-17.00
    Spotkanie organizacyjne: 3 października o godz. 17.00, sala taneczna CKA
  • TANIEC TOWARZYSKI, SHOW DANCE, LATINO DANCE
   • zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 7-10 lat
    • zajęcia prowadzi: Szymon Gniadkowski - trener, dyplomowany nauczyciel tańca, choreograf
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • piątki w godz. 16.00-17.00
    Spotkanie organizacyjne: 5 października o godz. 17.00, sala taneczna CKA
  • TANIEC TOWARZYSKI, SHOW DANCE, LATINO DANCE
   • zajęcia grupowe dla młodzieży w wieku 10-19 lat
    • zajęcia prowadzi: Szymon Gniadkowski - trener, dyplomowany nauczyciel tańca, choreograf
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • piątki w godz. 17.00-18.00
    Spotkanie organizacyjne: 5 października o godz. 17.00, sala taneczna CKA

  LOGICZNE
  • KLUB MIŁOŚNIKÓW GIER PLANSZOWYCH I ZRĘCZNOŚCIOWYCH
   • zajęcia grupowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych
    • opieka: Katarzyna Kościug, Agnieszka Krynicka, Ewa Pytka - instruktorzy KDK
    • zajęcia odbywają się raz w miesiącu, na patio Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • pierwsze poniedziałki miesiąca w godz. 16.00-20.00

  DZIENNIKARSKIE
  • WARSZTATY DZIENNIKARSKIE (prasowe i telewizyjne)
   • zajęcia grupowe dla młodzieży w wieku 13-18 lat
    • zajęcia prowadzą: pracownicy działu telewizji lokalnej „Kronika Kozienicka”
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w studiu telewizyjnym Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom 0):
     • wtorki w godz. 16.00-18.00
    Spotkanie organizacyjne: 2 października o godz. 16.00, studio telewizyjne CKA

  WOLONTARIAT
  • KLUB WOLONTARIATU „SKRZYDŁA”
   • spotkania grupowe dla młodzieży w wieku 14-19 lat
    • opiekun: Marlena Zielińska - instruktor KDK
    • spotkania odbywają się raz w tygodniu, w sali zajęć indywidualnych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (poziom I):
     • poniedziałki w godz. 16.00-17.00
    Spotkanie organizacyjne: 1 października o godz. 16.00, sala zajęć indywidualnych CKA