Deklaracja dostępności
Uzupełniający nabór ofert na prowadzenie zajęć w roku artystycznym 2021/22
Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka ogłaszają uzupełniający nabór ofert na prowadzenie zajęć tanecznych, plastycznych i literackich dla dzieci i młodzieży, w ramach Akademii Szerokich Horyzontów, w roku artystycznym 2021/22. Nasza oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Kozienice, dla których przygotowujemy specjalne propozycje. Instruktorzy i animatorzy będą mieli do dyspozycji nowocześnie zaprojektowane i wyposażone pracownie (taneczną, dydaktyczną, salę sztuk plastycznych, salę na rogu, salę wystawową,) w nowoczesnym Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach, przy ul. Warszawskiej 29. Oferty wraz z pełną dokumentacją należy przesłać na pocztę e-mail (w temacie wiadomości prosimy wpisać „Nabór uzupełniający na instruktora”) na adres: sekretariat@dkkozienice.pl. Termin przesyłania dokumentów: do 30 czerwca 2021 r. do godz. 17.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 16 lipca 2021 r. Wszelkie szczegóły znajdą Państwo w regulaminie. W razie niejasności zapytania prosimy kierować na pocztę e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl.