Deklaracja dostępności
2021.07.05-16 - Szkolenia dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „Cyfrowe GOK-i w podregionie radomskim”
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka i Fundacja VCC z Lublina serdecznie zapraszają dzieci i młodzież, w wieku 10-18 lat, mieszkańców Gminy Kozienice do udziału w cyklu szkoleń z zakresu dziennikarstwa on-line oraz bezpieczeństwa w sieci. Szkolenia będą realizowane w ramach projektu „Cyfrowe GOK-i w podregionie radomskim”. Warsztaty będą prowadzone w dwóch grupach, w następujących terminach:
  • od 5 lipca do 9 lipca 2021 r., codziennie w godzinach 9:15-14:00 (grupa I);
  • od 12 lipca do 16 lipca 2021 r., codziennie w godzinach 9:15-14:00 (grupa II).
Zajęcia odbędą się w sali dydaktycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29) i będą miały formę praktyczną (praca z komputerem). Warsztaty dla każdej z grup obejmują dwa bloki tematyczne:
  • moduł I: Dziennikarstwo on-line – przygotowanie uczestników zajęć do profesjonalnej realizacji zadań twórców zasobów informacyjnych publikowanych w Internecie;
  • moduł II: Bezpieczne zachowanie w sieci – w życiu prywatnym, społecznym oraz w edukacji.
Zapisy do udziału w warsztatach będą prowadzone w terminie od 24 czerwca (od godz. 9.00) do 2 lipca 2021 roku (do godz. 17.00), w Punkcie Informacji Kozienickiego Domu Kultury w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach, ul. Warszawska 29. W tym celu należy pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, którego wzór dołączony jest do niniejszego ogłoszenia (pobierz: Formularz zgloszeniowy.doc) oraz w Punkcie Informacji KDK. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 r. (środa), o godz. 16.00, w sali na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29). W trakcie spotkania zostaną omówione wszelkie szczegóły dotyczące zajęć, ich formy oraz programu. Uwaga: liczba miejsc jest bardzo ograniczona (8 osób na grupę). Decyduje kolejność zgłoszeń. Dodatkowych informacji udziela instruktor KDK Mariusz Basaj – mailowo pod adresem: mariusz.basaj@dkkozienice.pl lub telefonicznie pod nr 786913616.
Projekt „Cyfrowe GOK-i w podregionie radomskim” realizowany jest przez Fundację VCC z Lublina, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa: III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie: 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.

Zdjęcia z wydarzenia znajdują się na naszym profilu na FACEBOOKU (wystarczy kliknąć w poniższy baner)