Deklaracja dostępności
2021.08.04-10 - Nabór uzupełniający konkursu na inicjatywy lokalne „Nasza kultura w Gminie Kozienice”
Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Gminy Kozienice (miasto i sołectwa) do udziału w naborze uzupełniającym konkursu na inicjatywy lokalne „Nasza kultura w Gminie Kozienice” (termin składania wniosków o dofinansowanie: 4-10 sierpnia 2021 r., do godz. 17.00). Nabór uzupełniający jest kolejną częścią konkursu na inicjatywy lokalne „Nasza kultura w Gminie Kozienice”, który zakładał realizację od 3 do 7 inicjatyw mieszkańców. We właściwej części konkursu wpłynęły dwa wnioski i obydwa zyskały dofinansowanie, w łącznej kwocie 13 tys. zł. Ogłoszenie naboru uzupełniającego ma na celu wyłonienie kolejnych inicjatyw skierowanych do realizacji, aktywizację mieszkańców Gminy Kozienice oraz stworzenie nowej oferty kulturalnej dla mieszkańców.
    Żeby otrzymać dofinansowanie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy naboru uzupełniającego (dostępny poniżej), a następnie złożyć go w dniach od 4 do 10 sierpnia 2021 r., do godz. 17.00 za pośrednictwem:
    • poczty tradycyjnej, na adres: Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice,
    • poczty elektronicznej, na adres: sekretariat@dkkozienice.pl,
    • lub osobiście w sekretariacie KDK w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach na I piętrze (ul. Warszawska 29) od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00.
    UWAGA: W dniach 4-10 sierpnia 2021 r. zaplanowane zostały konsultacje. Jeżeli macie pomysł, ale potrzebujecie wsparcia i porady, aby dostosować go do regulaminu – możecie to omówić z pracownikiem KDK! Mariusz Basaj będzie pełnił dyżur mailowy i telefoniczny. Możecie skontaktować się z nim pod adresem e-mail: mariusz.basaj@dkkozienice.pl lub telefonicznie pod nr 786913616. Zapraszamy serdecznie do konsultacji i składania wniosków!
Inicjatywy wybrane do dofinansowania, będą mogły być zrealizowane w terminie od 1 września do 10 listopada 2021 r. Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie konkursu, który publikujemy poniżej. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy mają głowy pełne pomysłów i są gotowi na ich realizację!
Po raz pierwszy konkurs na inicjatywy lokalne został ogłoszony w czerwcu 2020 r., kiedy to Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka był beneficjentem programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020”, którego organizatorem było Narodowe Centrum Kultury. Celem programu było zwiększenie zaangażowania domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich. Główny nacisk programu położony był na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego miało owocować stworzeniem wspólnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej. I udało się! Od września do listopada 2020 r. zrealizowano 3 inicjatywy lokalne, które cieszyły się zainteresowaniem. Szczegóły można przeczytać na stronie www.dkkozienice.pl/?id=9550. Mimo, że w tym roku Kozienicki Dom Kultury nie mógł ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021”, postanowił kontynuować to zadanie i ogłosił konkurs na inicjatywy lokalne.
Wspólnie możemy zrealizować Wasze pomysły na przedsięwzięcia z zakresu kultury!

Regulamin i formularze do konkursu na inicjatywy mieszkańców Gminy Kozienice: