Deklaracja dostępności
Zaproszenie na sezon 2021/22
Informujemy, iż 22 września 2021 r. rusza 14. edycja Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi regulaminami dostępnymi tutaj...
Jesień życia to czas spokoju i odpoczynku od pracy zawodowej, ale także czas wielkich możliwości, szansa na dalszy rozwój, uczenie się i poznawanie nowych, nieodkrytych jeszcze obszarów. Idea uczenia się przez całe życie, tak promowana obecnie na całym świecie, przyświeca również naszemu Uniwersytetowi. Dlatego zapraszamy do Kozienickiego Domu Kultury wszystkich Seniorów, którzy chcą nadal się kształcić i aktywnie spędzać czas.
Jeżeli sytuacja epidemiczna pozwoli, w roku akademickim 2021/22 Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka planuje uruchomić wykłady stacjonarne. Niemniej, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, wprowadzamy bardzo ważną zmianę. Wykłady odbywać się będą w dwóch bliźniaczych grupach (co tydzień dla obu grup organizowany będzie jeden wykład, z tym samym wykładowcą). Wykłady dla Grupy I rozpoczynać się będą w środy o godz. 11.00, a dla Grupy II w środy o godz. 12.45. Ponadto wykłady o godz. 12.45 będą transmitowane on-line za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook, w oficjalnej grupie Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka pn. „Uniwersytet Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury” (www.facebook.com/groups/utwkozienice/). Po dokonaniu zapisu na 14. edycję UTW zachęcamy słuchaczy do dołączenia do tej grupy. Kolejna ważna zmiana! W obecnym roku akademickim, minimalizując ilość kilkukrotnego gromadzenia się - z myślą o Państwa bezpieczeństwie, ale również wygodzie - zapisy na Uniwersytet Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury, połączone zostaną z zapisami na zajęcia fakultatywne oraz do wspomnianych wyżej grup wykładowych i odbywać się będą, w dniach 9-17 września 2021 r. w kasach KDK. Uwaga: Zapisanie się do danej grupy wykładowej jest równoznaczne z tym, że dana osoba, będzie co tydzień korzystać z wykładu tylko o wybranej godzinie.
  Deklaracje członkostwa można pobrać: Wypełnione deklaracje należy złożyć w kasach KDK.
W tym roku - podobnie jak w latach poprzednich - przygotowaliśmy bogatą ofertę edukacyjno-kulturalną, na którą złoży się część wykładowa oraz fakultatywna. Jak co roku nie zabraknie także oferty kinowej, w ramach cyklu „Kino dla seniora”.
  Część wykładowa, w pierwszym semestrze roku akademickiego 2021/22, będzie odbywać się w każdą środę, od 29 września do 15 grudnia 2021 r., od godziny 11.00 (Grupa I wykładowa) i od godz. 12.45 (Grupa II wykładowa) w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29).
   W I semestrze wykłady wygłoszą m.in.:
   • dr Sebastian Bielak – fotograf, pisarz, podróżnik i wykładowca akademicki,
   • Andrzej Pasławski – fotograf, podróżnik,
   • Igor Pogorzelski – reżyser dźwięku, konsultant muzyczny i operator dźwięku, wykładowca akademicki,
   • Tomasz Sot – Nadleśniczy Nadleśnictwa Kozienice,
   • Kamila Wieczorek – absolwentka geografii i turystyki, pilot wycieczek i podróżniczka.
   Zaplanowaliśmy także m.in.:
   • program słowno-muzyczny dr. Marka Skrukwy i prof. Moniki Rasiewicz,
   • spektakl pt. „Baśń o dwóch braciach” w wykonaniu teatru „Akademia Wyobraźni”, który odbędzie się na zakończenie I semestru przy okazji spotkania opłatkowego.
   Dokładny harmonogram wykładów na I semestr roku akademickiego 2021/22 dostępny jest tutaj...
  Ponadto, w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury, planowane są zajęcia fakultatywne, które będą odbywać się codziennie od poniedziałku do piątku, w salach dydaktycznych Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach oraz w obiektach Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu, a także w plenerze. Uwaga: Uruchomienie zajęć fakultatywnych odbędzie się 4 października 2021 r. Zajęcia uruchomione zostaną tylko w przypadku zebrania się wystarczającej liczby chętnych określonych do poszczególnych grup.
   Wśród propozycji zajęć fakultatywnych znajdują się m.in.:
   • aqua aerobic,
   • nauka pływania,
   • joga,
   • nordic walking,
   • zajęcia teatralne,
   • zajęcia plastyczne,
   • zajęcia fotograficzne,
   • tenis stołowy,
   • zajęcia z brydża,
   • języki obce: angielski, niemiecki, włoski i hiszpański.
   Nowością w tym roku będą zajęcia:
   • nauka gry na instrumentach,
   • strefa szycia,
   • spotkania z dietetykiem,
   • warsztaty literackie.
   Dokładny harmonogram zajęć fakultatywnych w roku akademickim 2021/22 dostępny jest tutaj...
  W I semestrze roku akademickiego 2021/22 wykłady oraz większość zajęć fakultatywnych odbywa się nieodpłatnie (odpłatne zajęcia fakultatywne to: aqua aerobic, nauka pływania i tenis stołowy).
Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka jako organizatorzy kozienickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, mając przede wszystkim na względzie bezpieczeństwo naszych studentów, którzy w trakcie trwania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka, na bieżąco będą reagować na wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia, dostępne na stronie internetowej www.gov.pl/web/koronawirus/.
Seniorze, pamiętaj o swoim bezpieczeństwie!
pobierz: Deklaracja_czlonkostwa_14.edycja.doc, Deklaracja_czlonkostwa_14.edycja.pdf