Deklaracja dostępności
2021.08.23 - Wyniki naboru uzupełniającego konkursu na inicjatywy lokalne „Nasza kultura w Gminie Kozienice”
Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka informują, iż we wtorek, 17 sierpnia 2021 r., odbyło się posiedzenie komisji naboru uzupełniającego konkursu na inicjatywy lokalne mieszkańców, w ramach projektu pn. „Nasza kultura w Gminie Kozienice”. Komisja w składzie:
 • Jarosław Traczyk – Dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Kozienicach,
 • Elwira Kozłowska – Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka,
 • Mariusz Basaj – koordynator konkursu z ramienia Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka,
na podstawie regulaminu oceniła w sumie 3 (trzy) wnioski, złożone do naboru uzupełniającego konkursu przez mieszkańców Gminy Kozienice. W wyniku przyznanej punktacji, komisja postanowiła o skierowaniu do dofinansowania 3 (trzech) złożonych wniosków w naborze uzupełniającym, w kwotach postulowanych przez wnioskodawców. W piątek, 20 sierpnia 2021 r. o godz. 12.00 zakończyło się głosowanie internetowe mieszkańców na zgłoszone inicjatywy.
Końcowa ocena i klasyfikacja wniosków wraz z przyznanym dofinansowaniem prezentuje się następująco:
 1. Make-up i charakteryzacja jako środki artystycznego wyrazu wnioskodawca: Wiktoria Krekora, Weronika Krekora Opis inicjatywy: Zwiększenie świadomości mieszkańców Gminy Kozienice na temat artystycznego make-upu, jego roli w charakteryzacji, a także nabycie przez nich nowych umiejętności z tego zakresu. Autorzy inicjatywy zamierzają zorganizować warsztaty make-upu, które poprowadzi Sergiusz Starski, absolwent Międzynarodowej Szkoły Charakteryzacji NOVA MASKA. Uczestnicy zajęć zostaną wyłonieni w drodze naboru. W trakcie zajęć powstaną fotografie, które posłużą do wykonania wystawy. Ta będzie prezentowana w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka. Punktacja:
  • 64 punkty od komisji
  • 10 punktów za głosowanie internetowe (125 głosów) RAZEM: 74 punkty
  Wysokość dofinansowania:
  • 7.000 zł brutto (pełna kwota, o którą ubiegał się wnioskodawca)
 2. Koncert muzyki alternatywnej dedykowany pamięci Rafała „Zielonego” Lechańskiego - „Matka się dowie!” wnioskodawca: Karol Kozak, Mateusz Pułkowski Opis inicjatywy: Inicjatywa ma na celu upamiętnienie osoby Rafała „Zielonego” Lechańskiego – zmarłego w 2020 roku organizatora licznych koncertów muzyki alternatywnej w nieistniejącym już Pubie „Zieleniak”, który prowadził. W ramach inicjatywy, organizatorzy zamierzają zorganizować koncert muzyki alternatywnej w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach. W trakcie wydarzenia wystąpi pięć formacji muzycznych, związanych z Kozienicami, Lublinem, Warszawą, Krakowem, Puławami i Otwockiem. Realizacja inicjatywy pozwoli na integrację kozienickich fanów muzyki alternatywnej i kultury niezależnej. Punktacja:
  • 55 punktów od komisji
  • 10 punktów za głosowanie internetowe (365 głosów) RAZEM: 65 punktów
  Wysokość dofinansowania:
  • 6.950 zł brutto (pełna kwota, o którą ubiegał się wnioskodawca)
 3. „Kolorowe zagadki” wnioskodawca: Jelena Jasek Opis inicjatywy: Inicjatywa jest skierowana do najmłodszych mieszkańców Gminy Kozienice, tj. do dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 5 im. Wandy Chotomskiej w Kozienicach. Inicjatywa „Kolorowe zagadki” składa się z kilku etapów:
   1. Przeprowadzenie w przedszkolu warsztatów dla dzieci w formie rysunkowego rozwiązywania rymowanych zagadek autora inicjatywy.
   2. Selekcja rysunków wykonanych przez dzieci na potrzeby publikacji. Wydanie publikacji książkowej, która ma zawierać zagadki autora inicjatywy i rysunki uczestników warsztatów.
   3. Prezentacja prac dzieci na wystawie w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka. Następnie prace zostaną przekazane do PP Nr 5 w Kozienicach.
  Inicjatywa daje możliwość budowania i utrwalania kontaktów środowiska literackiego z najmłodszymi mieszkańcami naszego miasta oraz poprzez zabawę umożliwia dzieciom kontakt z poezją, rozwija wyobraźnię, pokazuje w jaki sposób poezję można ubogacić sztukami wizualnymi. Punktacja:
  • 53 punkty od komisji
  • 2 punkty za głosowanie internetowe (15 głosów) RAZEM: 55 punktów
  Wysokość dofinansowania:
  • 6.000 zł brutto (pełna kwota, o którą ubiegał się wnioskodawca)
Realizacja inicjatyw odbędzie się na terenie Gminy Kozienice w terminie od 1 września do 10 listopada 2021 roku.