Deklaracja dostępności
Standardy ochrony małoletnich
2021.07.01-2022.06.30 - Projekt KDK „wwwierni kulturze – Kozienicki Dom Kultury w sieci dla dorosłych i dzieci”

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka informuje, że został grantobiorcą projektu „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury”, organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka znalazł się w elitarnym gronie 200 placówek z całego kraju (na 126. miejscu), które otrzymały granty w ramach projektu (wnioski złożyło 1221 podmiotów). Nasza jednostka otrzymała grant w wysokości 111.500 zł, który pokrywa 100% kosztów zaplanowanych działań. Realizacja projektu pn. „wwwierni kulturze – Kozienicki Dom Kultury w sieci dla dorosłych i dzieci” obejmuje szereg działań, które przyczynią się do wzrostu kompetencji pracowników jednostki oraz rozwoju oferty kulturalnej, zwłaszcza w zakresie oferty on-line i hybrydowej. Na projekt składają się:

 • cykle szkoleń dla 14 pracowników Kozienickiego Domu Kultury z zakresu obsługi mediów społecznościowych, projektowania oferty, rejestracji audio-wideo oraz montażu;
 • zakup sprzętu audio-wideo do rejestracji oraz streamingu;
 • zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 • przystosowanie strony internetowej www.dkkozienice.pl do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • stworzenie cyklu zajęć on-line dla osób z upośledzeniem słuchu.

Realizacja projektu podzielona na kilka etapów.

  1. Etap przygotowawczo-analityczny
   Analiza wyników ankiety wstępnej przeprowadzonej wśród uczestników projektu „wwwierni kulturze – Kozienicki Dom Kultury w sieci dla dorosłych i dzieci” Szczegóły pod poniższym linkiem:

   KLIKNIJ https://www.dkkozienice.pl/index.php?id=10176
  2. Udział w szkoleniach realizowanych przez Narodowe Centrum Kultury
   Zdjęcia z wydarzenia znajdują się na naszym profilu na FACEBOOKU (wystarczy kliknąć w poniższy baner)
  3. Zakup sprzętu i oprogramowania
   Dokumentacja fotograficzna znajduje się na naszym profilu na FACEBOOKU (wystarczy kliknąć w poniższy baner)
  4. Przeprowadzenie szkoleń organizowanych przez wnioskodawcę
   Szkolenia zostały zrealizowane przy współpracy z firmą Good Books (www.goodbooks.pl).
   Dokumentacja fotograficzna znajduje się na naszym profilu na FACEBOOKU (wystarczy kliknąć w poniższy baner)
  5. Realizacja nagrań i wydarzeń on-line w ramach projektu
   Dokumentacja fotograficzna znajduje się na naszym profilu na FACEBOOKU (wystarczy kliknąć w poniższy baner)
  6. Cykl zajęć on-line w ramach projektu „wwwierni kulturze - Kozienicki Dom Kultury w sieci dla dorosłych i dzieci”
  7. Podsumowanie, analiza projektu
   Analiza wyników ankiety końcowej przeprowadzonej wśród uczestników projektu „wwwierni kulturze – Kozienicki Dom Kultury w sieci dla dorosłych i dzieci” Szczegóły pod poniższym linkiem:

   KLIKNIJ https://www.dkkozienice.pl/index.php?id=10490

Jak mówi Elwira Kozłowska, Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury: Projekt pn. „wwwierni kulturze – Kozienicki Dom Kultury w sieci dla dorosłych i dzieci” przyczyni się do znacznego wzrostu kompetencji kadry domu kultury w zakresie projektowania i realizowania oferty kulturalnej w formie on-line i hybrydowej. Udział w licznych szkoleniach i zakup profesjonalnego sprzętu pozwoli na tworzenie jeszcze bardziej atrakcyjnych i angażujących odbiorców treści kulturalnych. Ma to szczególne znaczenie w kontekście pandemii koronawirusa i wszelkich potencjalnych zagrożeń uniemożliwiających realizację oferty kulturalnej w tradycyjnej formie. Nasza kadra posiada już duże doświadczenie w działaniach on-line, które były realizowane podczas trzech dotychczasowych lockdownów, a ten projekt pozwoli wprowadzić je na nowy, jeszcze wyższy poziom.


Celem „Konwersji Cyfrowej Domów Kultury” jest wyposażenie grantobiorców w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania statutowych działań jednostek w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społecznościach lokalnych poprzez kompleksowe szkolenia i doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online lub w sposób cyfrowy. Realizacja projektu jest elementem działań wspierających instytucje kultury w związku z pandemią COVID-19 – wyposaża samorządowe instytucje kultury w kompetencje pozwalające na przeniesienie standardowych działań do sieci lub ucyfrowienie działań statutowych i działań związanych ze współpracą ze społecznością lokalną, animacją kultury i edukacją kulturalną. Projekt ma więc zapewnić ciągłość działań lokalnych placówek kultury, a także dać im nowe możliwości prowadzenia działalności statutowej. Jego ogromnym atutem i wyjściem naprzeciw potrzebom potencjalnych beneficjentów jest brak wymogu wkładu własnego, który w dzisiejszych realiach dla wielu, zwłaszcza mniejszych i mniej zasobnych instytucji, mógłby być przeszkodą nie do pokonania.


Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.