Deklaracja dostępności
2021.11.10 - Podsumowanie inicjatyw lokalnych, w ramach konkursu „Nasza kultura w Gminie Kozienice”
To były tygodnie pełne kulturalnych pomysłów. Zakończyła się realizacja inicjatyw lokalnych. Dobiegła końca realizacja pomysłów mieszkańców w ramach konkursu na inicjatywy lokalne „Nasza kultura w Gminie Kozienice”, ogłoszonego przez Gminę Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. W okresie od 1 września do 10 listopada 2021 r. zrealizowano pięć kulturalnych projektów kozieniczan.
  • Konkurs na inicjatywy lokalne ogłosiliśmy na przełomie maja i czerwca. Aby wziąć w nim udział, mieszkańcy Gminy Kozienice musieli wypełnić i złożyć wnioski, w których opisywali swoje pomysły na kulturalne działania, wraz z uwzględnieniem budżetu i harmonogramu realizacji. Następnie wszystkie formularze przeszły dokładną weryfikację formalną i merytoryczną, by finalnie otrzymać dofinansowanie – wyjaśnia Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska.
Każdy z wnioskodawców mógł ubiegać się o maksymalnie 7 tys. złotych na realizację kulturalnych działań. Finalnie środki otrzymało pięć inicjatyw, na łączną kwotę wynoszącą blisko 33 tys. złotych! Za każdym razem były to kwoty, o jakie prosili wnioskodawcy. Środki te pochodziły z budżetu Gminy Kozienice, poprzez budżet Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka. Przeróżne pomysły
  • Warto zwrócić uwagę na różnorodność zgłaszanych inicjatyw. Każdy z projektów był inny, ale wszystkie były bardzo wartościowe i spotkały się z gorącym przyjęciem ze strony mieszkańców. Właśnie na tej różnorodności zależało nam jako organizatorom konkursu. Daliśmy naszym mieszkańcom narzędzia do twórczej realizacji i pięknie z nich skorzystali. Oczywiście na każdym etapie mogli liczyć też na wsparcie kadry Kozienickiego Domu Kultury – zaznacza Elwira Kozłowska.
Realizacja pomysłów, w zależności od charakteru projektu, trwała od 5 do 10 tygodni. Jako pierwsze, swój pomysł ziściły Wiktoria i Weronika Krekora. We wrześniu zorganizowały warsztaty makijażu z Sergiuszem Starskim zatytułowane „Make-up i charakteryzacja jako środki artystycznego wyrazu”. W ich trakcie powstały ciekawe zdjęcia uczestniczek zajęć, które następnie zaprezentowano na październikowej wystawie w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach. Całość została dofinansowana z budżetu Gminy Kozienice / KDK na kwotę 7000 zł. Druga sobota października upłynęła natomiast pod znakiem koncertu muzyki alternatywnej pt. „Matka się dowie!”, dedykowanego pamięci Rafała „Zielonego” Lechańskiego. Koncert zorganizowali Karol Kozak i Mateusz Pułkowski, a w sali kameralnej CKA wystąpiły zespoły: DIZEL, The Junks, Colors, xThe oraz Ronin (dofinansowanie 6950 zł). Od września do końca października trwała realizacja inicjatywy Franciszka Subocza i uczestników warsztatów pod nazwą „Kozienice w fotografii – retrospekcja (wspomnienie tego co było … pokazanie tego co jest)”. W ramach tego projektu zorganizowano konkurs fotograficzny, warsztaty plenerowe, wystawę oraz wyjątkową publikację. Głównym założeniem autorów było pokazanie tego, jak przez ostatnie 30 lat zmieniło się nasze miasto. Efekt ten osiągnięto przy użyciu zdjęć: archiwalnych i tegorocznych (dofinansowanie 6000 zł). Bardzo intensywne prace prowadziła też Grupa Nieformalna z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach, której przewodziły Małgorzata Kuśmierczyk-Balcerek i Joanna Kuźmińska. Panie opracowały scenariusz sztuki, przeprowadziły casting i kilkanaście prób z aktorami, a finalnie 4 listopada mogliśmy być świadkami premiery przedstawienia pt. „Kim Jesteśmy?”. Dodatkowym elementem tych działań był konkurs plastyczny pt. „Wolność kocham i rozumiem” oraz wykład historyczny „Nasza Niepodległa”. Była to zatem swoista lekcja historii, nawiązująca do 103. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę pod wspólnym hasłem „O wolności poprzez sztukę” (dofinansowanie 7000 zł). Stawkę inicjatyw zamknęły „Kolorowe zagadki” Jeleny Jasek. Poetka z Grupy Poetyckiej „Erato” KDK zorganizowała warsztaty literacko-plastyczne w Publicznym Przedszkolu nr 5 im. Wandy Chotomskiej w Kozienicach. W ich trakcie powstały ilustracje do jej wierszowanych łamigłówek. Następnie trafiły one do publikacji pod tym samym tytułem, a dodatkowo zostały zaprezentowane na listopadowej wystawie w Centrum Kulturalno-Artystycznym (dofinansowanie 6000 zł).
  • Pragnę serdecznie podziękować i pogratulować wszystkim autorom inicjatyw. Wiem, że dla części osób były to zupełnie nowe, ale mam nadzieję cenne doświadczenia. Realizacja pomysłów przebiegała na bardzo wysokim poziomie. Dziękuję też Burmistrzowi Gminy Kozienice Piotrowi Kozłowskiemu za wsparcie tych działań. Szczególnie gorące podziękowania kieruję do pracowników Kozienickiego Domu Kultury, którzy z ogromnym zaangażowaniem pomagali mieszkańcom w realizacji inicjatyw w kwestiach merytorycznych, finansowych i technicznych – mówi Elwira Kozłowska.
Szykujcie pomysły na kolejny rok Jak zapowiadają organizatorzy, mieszkańcy mogą spodziewać się kolejnego, trzeciego już konkursu inicjatyw lokalnych w przyszłym roku.
  • Tak naprawdę rozpoczęliśmy już prace nad kolejną edycją konkursu inicjatyw lokalnych. Analizujemy różne aspekty, by jeszcze bardziej usprawnić te działania. Na pewno jednak zaoferujemy naszym mieszkańcom możliwość sprawdzenia się w roli animatorów kultury i życia kulturalnego Gminy Kozienice. W ten sposób zyskują zarówno uczestnicy projektu, jak i społeczność lokalna. Jedni zdobywają nowe doświadczenia, a wszyscy pozostali jeszcze szerszą, a zarazem bardziej precyzyjną, ofertę kulturalną ze strony Kozienickiego Domu Kultury. Aktywizacja społeczna w przestrzeni kultury jest dla nas bardzo ważna, dlatego już dziś serdecznie zachęcam do zastanowienia się nad własnymi projektami – mówi Elwira Kozłowska.
Szczegółowe informacje na temat realizacji poszczególnych inicjatyw można znaleźć tutaj...