Deklaracja dostępności
2022.01.03-05.13 - 2. Konkurs na inicjatywy lokalne „Nasza kultura z KDK w Gminie Kozienice”
Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Gminy Kozienice (miasto i sołectwa) do udziału w 2. Konkursie na inicjatywy lokalne „Nasza kultura z KDK w Gminie Kozienice” (termin składania wniosków o dofinansowanie: 4-31 stycznia 2022 r., do godz. 15.00).
  Żeby otrzymać dofinansowanie, należy:
   1. skonsultować zgłaszaną inicjatywę z koordynatorami konkursu. Jest to warunek niezbędny. Brak konsultacji skutkować będzie odrzuceniem zgłoszonej inicjatywy na etapie weryfikacji formalnej. Konsultacje odbędą się w dniach 4-31 stycznia 2022 r. drogą mailową i telefoniczną. Podczas nich pracownicy KDK pomogą dostosować pomysł na inicjatywę do regulaminu konkursu. Dyżury pełnią:
   2. wypełnić formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 dostępny poniżej), a następnie złożyć go w dniach 4-31 stycznia 2022 r., do godz. 15.00 włącznie (decyduje data wpływu):
    • mailowo na adres sekretariatu KDK: sekretariat@dkkozienice.pl (w przypadku zgłoszeń elektronicznych każde zostanie potwierdzone zwrotną wiadomością e-mail),
    • lub drogą pocztową na adres: Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice,
    • lub osobiście w sekretariacie KDK w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach, ul. Warszawska 29 (I piętro), od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00.
  Zapraszamy serdecznie do konsultacji i składania wniosków!
Inicjatywy wybrane do dofinansowania, będą mogły być zrealizowane w terminie od 1 marca do 13 maja 2022 r. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy mają głowy pełne pomysłów i są gotowi na ich realizację!

  Po raz pierwszy konkurs na inicjatywy lokalne został ogłoszony w czerwcu 2020 r., kiedy to Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka był beneficjentem programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020”, którego organizatorem było Narodowe Centrum Kultury. Celem programu było zwiększenie zaangażowania domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich. Główny nacisk programu położony był na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego miało owocować stworzeniem wspólnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej. I udało się! Od września do listopada 2021 r. zrealizowano 3 inicjatywy lokalne, które cieszyły się zainteresowaniem. Szczegóły można przeczytać na stronie www.dkkozienice.pl/?id=9550. Mimo, że do 2024 r. Kozienicki Dom Kultury nie może ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne”, postanowił kontynuować to zadanie i już po raz drugi samodzielnie ogłosił konkurs na inicjatywy lokalne. Pierwszy samodzielny konkurs ogłosił w 2021 r. i wówczas od września do listopada 2020 r. zrealizowano 5 inicjatyw lokalnych. Szczegóły można przeczytać na stronie www.dkkozienice.pl/?id=10024.
  Wspólnie możemy zrealizować Wasze pomysły na przedsięwzięcia z zakresu kultury!