Deklaracja dostępności
2022.02.19 - Otwarte warsztaty literackie dla młodzieży i dorosłych
Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka serdecznie zapraszają młodzież (od 16 lat) i dorosłych na jednodniowe otwarte warsztaty literackie, które odbędą się w dniu 19 lutego 2022 r. (sobota) od godz. 10.30 w sali na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach. Warsztaty adresowane są do osób piszących poezję, prozę – należy przynieść maksymalnie trzy własne wiersze (różnorodne stylistycznie i tematycznie), dla piszących prozę jedno krótkie opowiadanie (teksty do analizy). Do 15 lutego prosimy o przesłanie tych prac w formie .pdf na adres: halina.korynska@dkkozienice.pl.
    Zajęcia poprowadzi: prof. Andrzej Niewiadomski (ur. w 1965 r. w Lidzbarku Warmińskim) - poeta, eseista, historyk literatury, redaktor. Debiutował w roku 1988. Autor jedenastu książek poetyckich. Współzałożyciel i redaktor Kwartalnika Literackiego „Kresy” (w latach 1989-2010), w którym redagował dział twórczości oryginalnej i przekładów. Przez kilkanaście lat zajmował się również bieżącą krytyką literacką. Autor licznych rozproszonych publikacji poetyckich, krytycznych i naukowych. Uczestnik wydarzeń naukowych, festiwali i spotkań literackich, imprez i inicjatyw popularyzatorskich, juror kilku regionalnych i ogólnopolskich konkursów poetyckich. Laureat Nagrody Poetyckiej im. Józefa Czechowicza (dwukrotnie) i Nagrody Otoczaka, nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia (trzykrotnie), Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius” (dwukrotnie) i Nagrody Poetyckiej im. K. I. Gałczyńskiego „Orfeusz”. Dwukrotnie stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (owocem programów stypendialnych były trzy książki). Wykładowca na uniwersytetach w Budapeszcie, Daugavpils i Preszowie. Jako badacz zajmuje się problematyką awangardy poetyckiej, poezji najnowszej, metapoezji, katastrofizmu w literaturze dwudziestolecia międzywojennego, dziedzictwem dwudziestolecia w literaturze powojennej, dynamiką wewnętrznych związków w obrębie polskiej prozy modernistycznej, literaturą emigracyjną. Od roku 2011 jest kierownikiem Zakładu Literatury XX i XXI wieku UMCS, a od roku 2018 Katedry Współczesnej Literatury i Kultury Polskiej. Mieszka w Lublinie.
Warsztaty są nieodpłatne. Ilość miejsc ograniczona! Szczegółowe informacje w punkcie informacji Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka zlokalizowanym w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach (ul. Warszawska 29), pod nr tel. 48 611 07 50, e-mail: pit@dkkozienice.pl. Zapisy prowadzone są do 15 lutego do godz. 20.00 lub do wyczerpania limitu miejsc osobiście w punkcie informacji KDK lub internetowo przez „Strefę Zajęć” pod adresem: www.strefazajec.pl/company/DK-Kozienice-id793.html
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka wprowadził zalecenia Ministerstwa Zdrowia oraz służb sanitarno-epidemiologicznych. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do przestrzegania „Procedury bezpieczeństwa w KOZIENICKIM DOMU KULTURY im. Bogusława Klimczuka w trakcie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2”, z którą można zapoznać się na stronie: www.dkkozienice.pl/index.php?id=3988 W całym obiekcie Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach stosujemy zasadę DDM, czyli: D jak dystans, D jak dezynfekcja, M jak maseczka.
Serdecznie zapraszamy!!!

Zdjęcia z wydarzenia znajdują się na naszym profilu na FACEBOOKU (wystarczy kliknąć w poniższy baner)