Deklaracja dostępności
Standardy ochrony małoletnich
2022.03.16 i 22 - 67. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (eliminacje środowiskowe i powiatowe)
Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej oraz Towarzystwo Kultury Teatralnej „Ziemia Radomska” w Radomiu we współpracy z Gminą Kozienice i Kozienickim Domem Kultury im. Bogusława Klimczuka zapraszają do udziału w 67. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim.
    Eliminacje środowiskowe odbędą się dnia 16 marca 2022 r. od godz. 10.00, zaś eliminacje powiatowe dnia 22 marca 2022 r. od godz. 10.00, w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29).
Recytatorzy mogą wziąć udział w czterech oddzielnych turniejach:
  • w turnieju recytatorskim,
  • w turnieju „Wywiedzione ze słowa”,
  • w turnieju teatrów jednego aktora,
  • w turnieju poezji śpiewanej.
Karty zgłoszenia, oddzielne dla każdego recytatora, odpowiednie do turnieju, prosimy o dostarczenie do punktu informacji Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka zlokalizowanego na parterze Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach przy ul. Warszawskiej 29 do dnia 7 marca 2022 r. Po upływie tego terminu karty nie będą przyjmowane. Do karty należy dołączyć protokół z przebiegu eliminacji szkolnych. Kartę można również przesłać pocztą (decyduje data wpływu) lub e-mailem na adres: pit@dkkozienice.pl w terminie j.w. Odebranie karty przesłanej e-mailem zostanie potwierdzone. Wzór karty zgłoszenia i regulamin można uzyskać w punkcie informacji KDK lub pobrać ze strony internetowej (linki poniżej). Informacja ta wraz z regulaminami i wzorami karty zgłoszenia została rozesłana do szkół. Dodatkowe informacje: Ogólnopolski Konkurs Recytatorski realizowany jest w całym kraju już od 67 lat i obejmuje swoim zasięgiem uczniów szkół ponadpodstawowych i dorosłych. Celem konkursu jest zachęcenie uczestników do poszukiwań ciekawych utworów poetyckich i prozy, szukania własnej interpretacji. Więcej informacji o konkursie na stronie Towarzystwa Kultury Teatralnej: tkt.art.pl/tkt ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka wprowadził zalecenia Ministerstwa Zdrowia oraz służb sanitarno-epidemiologicznych. Wydarzenie odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego, m.in. uczestnicy zobowiązani będą zakryć maseczką nos i usta. W całym obiekcie Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach stosujemy zasadę DDM, czyli: D jak dystans, D jak dezynfekcja, M jak maseczka.