Deklaracja dostępności
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie zajęć stałych ASzH w roku artystycznym 2022/23
Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka ogłaszają otwarty konkurs ofert na prowadzenie zajęć artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w ramach Akademii Szerokich Horyzontów, w roku artystycznym 2022/23. Nasza oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży pomiędzy 4, a 19 rokiem życia, z terenu miasta i Gminy Kozienice, dla których przygotowujemy specjalne propozycje. Instruktorzy i animatorzy będą mieli do dyspozycji nowocześnie zaprojektowane i wyposażone pracownie (zajęć tanecznych, sztuk plastycznych, muzycznych, teatralnych i dydaktycznych) oraz salę na rogu, salę wystawową i patio, w nowoczesnym Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach, przy ul. Warszawskiej 29. Oferty wraz z pełną dokumentacją należy przesłać na pocztę e-mail (w temacie wiadomości prosimy wpisać „Konkurs na instruktora ASzH”) na adres: sekretariat@dkkozienice.pl. Termin przesyłania dokumentów: do 9 czerwca 2022 r. do godz. 17.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2022 r. Wszelkie szczegóły znajdą Państwo w regulaminie. W razie niejasności zapytania prosimy kierować na pocztę e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl.