Deklaracja dostępności
Standardy ochrony małoletnich
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie zajęć fakultatywnych UTW w roku akademickim 2022/23
Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka ogłaszają otwarty konkurs ofert na prowadzenie zajęć fakultatywnych dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w roku akademickim 2022/23. Nasza oferta skierowana jest do seniorów – mieszkańców miasta i Gminy Kozienice oraz powiatu kozienickiego, którzy zakończyli już swą karierę zawodową (emeryt, rencista, również bezrobotny) i osiągnęli wiek 50+, dla których przygotowujemy specjalną propozycję. Instruktorzy i animatorzy będą mieli do dyspozycji nowocześnie zaprojektowane i wyposażone pracownie (zajęć tanecznych, sztuk plastycznych, muzycznych, teatralnych i dydaktycznych) oraz salę na rogu, salę wystawową i patio, w nowoczesnym Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach, przy ul. Warszawskiej 29, a także obiekty Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu (Kryta Pływalnia „Delfin”, Hala Sportowa). Zajęcia mogą odbywać się także w plenerze. Oferty wraz z pełną dokumentacją należy przesłać na pocztę e-mail (w temacie wiadomości prosimy wpisać „Konkurs na instruktora UTW”) na adres: sekretariat@dkkozienice.pl. Termin przesyłania dokumentów: do 10 czerwca 2022 r. do godz. 17.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2022 r. Wszelkie szczegóły znajdą Państwo w regulaminie. W razie niejasności zapytania prosimy kierować na pocztę e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl.