Deklaracja dostępności
Rok akademicki 2022/23


pod honorowym patronatem
Burmistrza Gminy Kozienice

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka

ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice
tel. 48 611 07 50 wew. 128
e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl

Dyrektor:
Elwira Kozłowska

Koordynator:
Katarzyna Kościug
Anna Tomczyk-Anioł

Rada Słuchaczy:
Dariusz Szewc - przewodniczący
Wiesława Szylińska - zastępca przewodniczącego
Zofia Kowalczyk - skarbnik
Małgorzata Król - członek Rady
Teresa Majewska - członek Rady

Rok akademicki 2022/23 rozpoczął się dnia 21 września 2022 r., a zakończył się dnia 17 maja 2023 r.