Deklaracja dostępności
Standardy ochrony małoletnich
2022.09.10 - Otwarte warsztaty literackie dla młodzieży i dorosłych

Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka serdecznie zapraszają młodzież (od 16 lat) i dorosłych na jednodniowe otwarte warsztaty literackie, które odbędą się w dniu 10 września 2022 r. (sobota) od godz. 10.30 w sali wystawowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.

Zapisy prowadzone są do 7 września do godz. 20.00 lub do wyczerpania limitu miejsc osobiście w punkcie informacji Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka zlokalizowanym w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach (ul. Warszawska 29) lub internetowo przez „Strefę Zajęć” pod adresem: www.strefazajec.pl/company/DK-Kozienice-id793.html

Warsztaty adresowane są do osób piszących poezję, prozę – należy przynieść maksymalnie trzy własne wiersze (różnorodne stylistycznie i tematycznie), dla piszących prozę jedno krótkie opowiadanie (teksty do analizy). Do 7 września prosimy o przesłanie tych prac w formie .pdf na adres: halina.korynska@dkkozienice.pl.

Zajęcia poprowadzi: Arkadiusz Bagłajewski - prof. dr hab., pracownik Instytutu Filologii Polskiej UMCS; w latach 2015-2019 dyrektor Instytutu (w latach 2010-2013 z-ca dyr. IFP); w latach 2015-2019 kierownik Zakładu Historii Literatury Polskiej, od r. 2019 kierownik Katedry Historii Literatury Polskiej. Od r. 2017 jest członkiem Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Zajmuje się romantyzmem i współczesnością. Jest autorem 5 książek: „Ostatni romantyk. Twórczość liryczna Kornela Ujejskiego” (1999), „Poezja „Trzeciej epoki”.  O twórczości Zygmunta Krasińskiego” (2009), „Mapy dwudziestolecia 1989-2009” (2012),  „Obecność romantyzmu” (2015), „Inny Krasiński” (2021). Opublikował blisko 300 artykułów, szkiców i recenzji w czołowych czasopismach naukowych i literackich. Był redaktorem kwartalnika literackiego „Kresy” przez cały czas istnienia pisma (1989-2010), zaś w latach 1995-2010 redaktorem naczelnym. Oprócz działalności akademickiej prowadzi m. in. Warsztaty Literackie w Centrum Kultury w Lublinie (nieprzerwanie od 1996 r.) oraz jest jurorem w Konkursie Literackim dla Młodzieży „Kajet” (pod auspicjami CK w Lublinie).

Warsztaty są nieodpłatne. Ilość miejsc ograniczona!

Szczegółowe informacje w punkcie informacji KDK (nr tel. 48 611 07 50, e-mail: pit@dkkozienice.pl).

Serdecznie zapraszamy!!!

 Zdjęcia z wydarzenia znajdują się na naszym profilu na FACEBOOKU (wystarczy kliknąć w poniższy baner)