Deklaracja dostępności
2023.03.21 i 28 - XL Mały Konkurs Recytatorski (eliminacje środowiskowe i powiatowe)

Towarzystwo Kultury Teatralnej „Ziemia Radomska” w Radomiu we współpracy z Gminą Kozienice i Kozienickim Domem Kultury im. Bogusława Klimczuka zapraszają do udziału w XL Małym Konkursie Recytatorskim odbywającym się pod Patronatem i przy wsparciu: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Starostwa Powiatu Radomskiego, Samorządu Miasta Radomia, starostów i burmistrzów w okręgu radomskim.

Eliminacje środowiskowe odbędą się w dniu 21 marca 2023 r. od godz. 10.00, zaś eliminacje powiatowe w dniu 28 marca 2023 r. od godz. 10.00, w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29).

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 5 do 15 lat. Każdy recytator przygotowuje dwa wiersze poetów polskich (w całości lub we fragmentach), których prezentacja nie może trwać dłużej niż sześć minut. Ze względów organizacyjnych i możliwości odbiorczych uczestników i jurorów, każda szkoła może zgłosić:

  • do eliminacji środowiskowych:
    • szkoły podstawowe w Kozienicach – 7 recytatorów (jeżeli przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny – dzieci w wieku 5-6 lat, to szkoła dodatkowo może zgłosić jednego recytatora z tej kategorii wiekowej),
    • szkoły podstawowe w gminie Kozienice – 4 recytatorów (jeżeli przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny – dzieci w wieku 5-6 lat, to szkoła dodatkowo może zgłosić jednego recytatora z tej kategorii wiekowej),
    • przedszkola – 2 recytatorów.
  • do eliminacji powiatowych:
    • szkoły podstawowe w gminie Głowaczów, Gniewoszów, Sieciechów – 4 recytatorów (jeżeli przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny – dzieci w wieku 5-6 lat, to szkoła dodatkowo może zgłosić jednego recytatora z tej kategorii wiekowej).

Karty zgłoszenia, oddzielne dla każdego recytatora, prosimy o dostarczenie wraz z protokołem przebiegu eliminacji przedszkolnych lub szkolnych do punktu informacji Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka zlokalizowanego na parterze Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach przy ul. Warszawskiej 29 do dnia 10 marca 2023 r. dla eliminacji środowiskowych i do dnia 17 marca 2023 r. dla eliminacji powiatowych.

Po upływie tego terminu karty nie będą przyjmowane. Kartę można również przesłać pocztą (decyduje data wpływu) lub e-mailem na adres: pit@dkkozienice.pl w terminie j.w. Odebranie karty przesłanej e-mailem zostanie potwierdzone. Wzór karty zgłoszenia i regulamin można uzyskać w punkcie informacji KDK lub pobrać ze strony internetowej (linki poniżej):

pobierz: Regulamin XL Małego Konkursu Recytatorskiego.pdf
pobierz: Karta uczestnika XL Małego Konkursu Recytatorskiego.doc
pobierz: Zgoda na przetwarzanie wizerunku w celach promocyjnych.doc

Informacja ta wraz z regulaminami i wzorami karty zgłoszenia została rozesłana do szkół i przedszkoli. Dodatkowe informacje:

Mały Konkurs Recytatorski odbywa się w ramach 68. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez Towarzystwo Kultury Teatralnej „Ziemia Radomska” w Radomiu we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury „Amfiteatr” w Radomiu. Współorganizatorami są: Kuratorium Oświaty w Warszawie – Delegatura w Radomiu, domy i ośrodki kultury oraz placówki oświatowe ziemi radomskiej.

Myślą przewodnią Konkursu jest rozbudzanie wrażliwości dziecka na kulturę słowa, piękno języka polskiego i zapoznanie go z najcenniejszymi dziełami literatury polskiej.

Informacje dotyczące Finału Laureatów Małego Konkursu Recytatorskiego zostaną podane w późniejszym terminie.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Informacja uzupełniająca: Decyzją autorów regulaminu tj. Towarzystwa Kultury Teatralnej „Ziemia Radomska” w Radomiu podstawowym kryterium tworzenia kategorii dla biorących udział w konkursie będzie wiek ucznia nie zaś klasa, do której aktualnie uczęszcza. Stąd prośba do opiekunów o umieszczanie w karcie zgłoszenia wieku uczestnika.