Deklaracja dostępności
Standardy ochrony małoletnich
2006.04.20 - Konkurs fotograficzny MALOWNICZE ZAKĄTKI MOJEGO MIASTA
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
pt. „Malownicze zakątki mojego miasta”
1. Organizatorem konkursu jest Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im Bogusława Klimczuka. 2. Cele konkursu: - upowszechnienie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki - uwiecznienie ciekawych miejsc naszego miasta - ukazanie elementów życia codziennego w Kozienicach - rozwój zainteresowania własnym regionem 3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów i szkół średnich z gminy Kozienice i podzielony jest na 2 grupy wiekowe: - I gr. uczniowie gimnazjum, - II gr. uczniowie szkół średnich. 4. Uczestnik powinien zgłosić minimum 3 zdjęcia o formacie 13/18 cm - kolorowe lub czarno białe odbitki, - wykonane techniką analogową (mogą być wywoływane samodzielnie lub w zakładzie fotograficznym) - wykonane techniką cyfrową (wydruk + nośnik) – mogą być przetwarzane komputerowo, (wydruk + nośnik) - nie mogą to być fotografie publikowane lub wystawiane. 5. Każda praca powinna być podpisana, imię, nazwisko, klasa, szkoła, ewentualny tytuł pracy, oraz w przypadku zestawu zdjęć, schemat ich układu. Wszystkie powinny być zapakowane w podpisaną kopertę. 6. Prace należy nadsyłać do 10.04.2006 do Domu Kultury al. 1 Maja 8, 26-900 Kozienice z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY” - wszelkie informacje pod numerem tel. 048/611 - 07 -50 7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac w transporcie pocztowym. 8. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem powyższego regulaminu. 9. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatora. 10. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnej reprodukcji prac w materiałach reklamowych i publikacjach związanych z konkursem. 11. Uroczyste rozstrzygnięcie i wręczenie nagród laureatom odbędzie się 20.04.2006r. o godz.11.00 w „Cafe Galerii” Domu Kultury w Kozienicach. 12. Nagrody: I, II, III miejsca oraz wyróżnienia przyznawane są w każdej kategorii wiekowej. Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. 13. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród. 14. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 15. Prace nienagrodzone można odbierać po zakończeniu ekspozycji konkursu po 20 maja 2006r.