Deklaracja dostępności
2006.06.05 - Konkurs plastyczny p.n. Moja rodzina i sport - zasięg powiatowy
REGULAMIN
Organizator Wydział Kultury Kozienickiego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. Bogusława Klimczuka Cel Celem konkursu jest zaprezentowanie prac plastycznych ukazujących piękno i trud sportowych zmagań oraz pogłębienie nawyku zdrowego spędzania czasu wspólnie z rodziną. Uczestnictwo 1) Do udziału w konkursie zapraszamy: dzieci I - III - I grupa wiekowa dzieci IV -VI - II grupa wiekowa 2) Prace mogą być realizowane tylko indywidualnie Termin Prace można przynosić osobiście lub przysyłać na adres
Dom Kultury , al. 1 Maja 8, 26-900 Kozienice.
z dopiskiem konkurs plastyczny "Moja rodzina i sport".
Termin składania prac upływa z dniem 29 maja 2006 roku. Wymagania techniczne Prace plastyczne o formacie A3 lub A4, oprawione i opisane z tyłu pracy w prawym dolnym rogu - imię nazwisko, klasa, szkoła, opiekun, jaka grupa wiekowa, tel.kontaktowy. Przedmiot oceny Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące cechy projektu: - oryginalność - ogólny wygląd artystyczny - symbolika Rozstrzygnięcie konkursu Jury konkursu, powołane przez Dom Kultury dokona rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenia wyników. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 05.06.2006 w Domu Kultury o godz. 11.00. Nagrody i prawa autorskie Nagrody rzeczowe i dyplomy - za I, II, III miejsce w każdej kategorii wiekowej. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. Prace nadesłane przechodzą na własność organizatora.