Deklaracja dostępności
Regulamin Młodzieżowych Mistrzostw Polski w biegu na 10000 m
1. Kierownictwo: Polski Związek Lekkiej Atletyki. 2. Organizator: Urząd Miejski w Kozienicach, Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. Bogusława Klimczuka, Radomski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki. 3. Termin i miejsce: 10 czerwca 2006 - Stadion Sportowy w Kozienicach, ul. Sportowa 3. Uroczyste otwarcie godz. 17.00. 4. Warunki uczestnictwa w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w biegu na 10000 m: - prawo uczestnictwa mają zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie, będący członkami klubu posiadającego aktualną licencję PZLA spełniający wymogi wymienione w paragrafie 1 przepisów udziału w zawodach - regulaminy PZLA (K - 10000 m - 40:00,00; M -10000 - 35:00,00) 5. Zgłoszenia: przesyłają kluby sportowe na obowiązujących drukach PZLA do dnia 5.06.2006r. na adres KCKRiS:
KOZIENICKIE CENTRUM KULTURY, REKREACJI I SPORTU im. Bogusława Klimczuka
ul. Bohaterów Studzianek 30, 26-900 Kozienice
tel. 048 611 72 00, fax 048 611 72 02, e-mail: kckris@kckris.pl
6. Zamówienia na noclegi i wyżywienie należy składać do 5.06.2006r. na adres KCKRiS. 7. Nagrody: za miejsca I - III nagrody pieniężne i rzeczowe, za miejsca IV - VI nagrody rzeczowe. 8. Weryfikacja odbędzie się w dniu zawodów o godz. od 11.00 do 15.00. Do weryfikacji należy przedstawić: aktualne badanie lekarskie, kartę zawodniczą, licencję zawodniczą oraz licencję klubu. 9. Opłaty startowe: zgodnie z regulaminem PZLA. Regulamin Grand Prix Polskiego Związku Lekkiej Atletyki 1. Konkurencje: Kobiety: 200 m, 3000 m z przeszkodami, skok wzwyż, trójskok, rzut oszczepem, pchnięcie kulą. Mężczyźni: 200 m, 110 m p. pł., 3000 m z przeszkodami im. Bronisława Malinowskiego, trójskok, skok o tyczce im. Tadeusza Ślusarskiego, rzut oszczepem. 2. Nagrody: za miejsca I - III nagrody pieniężne. 3. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z regulaminem PZLA.