Deklaracja dostępności
PATRONI
Patronat honorowy:
Krystyna Klimczuk - żona kompozytora
Patroni festiwalu:
Kazimierz Michał Ujazdowski - minister kultury i dziedzictwa narodowego
Tomasz Koziński - wojewoda mazowiecki
Adam Struzik - marszałek województwa mazowieckiego
Tomasz Śmietanka - burmistrz gminy Kozienice
Patroni medialni:
Polskie Radio Program 1
TVP2
Życie na gorąco
Echo Dnia
Kronika Kozienicka