Deklaracja dostępności
Standardy ochrony małoletnich
2007.12.07-09 - IV Festiwal Przedmiotów Artystycznych
Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka, w imieniu gminy Kozienice, serdecznie zaprasza kozienickich twórców do prezentacji i promocji dokonań artystycznych i kulturalnych naszego regionu, w czasie IV Festiwalu Przedmiotów Artystycznych, który odbędzie się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniach 7-9 grudnia 2007r. Do prezentacji swojej twórczości na otwartym, międzynarodowym rynku zapraszamy twórców zarówno profesjonalistów jak i amatorów, twórców ludowych i wykonujących rzemiosło artystyczne. Formuła targów opiera się na bezpośrednim kontakcie autorów prac z klientami oraz właścicielami galerii z Polski, Europy i Świata. Gmina Kozienice już po raz czwarty postanowiła wykupić powierzchnię wystawową na Festiwalu, dając w ten sposób możliwość prezentacji i jednocześnie sprzedaży prac, kozienickich twórców, publiczności. Podobnie jak w roku ubiegłym, w celu promocji rodzimych twórców oraz ich dorobku, planowane jest wydanie okolicznościowej publikacji. Wszystkich zainteresowanych udziałem w IV Festiwalu Przedmiotów Artystycznych zapraszamy do kontaktu z Domem Kultury w Kozienicach, al. 1 Maja 8, pokój nr 4, telefon 048 611 07 50. Zgłoszenia będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2007r. Opisane i oprawione prace należy składać w terminie do 14 listopada 2007r. Uwaga! Jeśli liczba twórców chętnych do prezentacji swoich prac nie przekroczy 20, wyjazd nie odbędzie się. Więcej informacji o IV Festiwalu Przedmiotów Artystycznych znajduje się na stronie www.festiwal.mtp.pl