Deklaracja dostępności
Regulamin II Spotkań Grup Kolędniczych i Teatrów Jasełkowych Powiatu Kozienickiego
I. Cel: Celem Spotkań jest: 1. Zachowanie ciągłości tradycji i zwyczajów związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia. 2. Prezentacja tradycyjnych i współczesnych form kolędowania. 3. Poszerzanie wiedzy na temat rodzimej kultury ludowej, tradycji i zainteresowania folklorem. II. Organizator: Kozienickie Centrum Kultury Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka – Wydział Kultury, ul. 1 Maja 8, 26 – 900 Kozienice III. Termin i miejsce: 20 grudnia 2006r. od godz. 10.00, Sala widowiskowa Domu Kultury, ul. 1 Maja 8 IV. Zasady regulaminowe: 1. W Spotkaniach mogą wziąć udział: - grupy i zespoły (do 15 osób) z terenu powiatu kozienickiego, które przygotują program lub widowisko teatralne nawiązujące do zwyczajów obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia, kolędowania w okresie Godów oraz prezentujące przedstawienia jasełkowe. - zespoły wokalne (do 6 osób) prezentujące kolędy i pastorałki – akompaniament dowolny, dopuszczalna prezentacja a cappella Spotkania mają formę konkursu. 2. Czas trwania programu: - widowisko obrzędowe, kolędnicze – do 15 minut - widowisko teatralne (jasełka) – do 20 minut - zespoły wokalne – kolęda lub pastorałka – do 4 minut 3. Programy ocenianie będą w dwóch kategoriach wiekowych: - szkoły podstawowe - gimnazja, szkoły średnie oraz w trzech artystycznych: - widowiska obrzędowe - widowiska jasełkowe - prezentacja kolęd i pastorałek 4. Montaż i demontaż czyli przygotowanie dekoracji i rekwizytów do występu nie może trwać dłużej niż 3 minuty. 5. Jury powołuje organizator Spotkań. 6. Najlepsze zespoły otrzymają nagrody przydzielone przez jury, a ich programy będą emitowane w Kronice Kozienickiej – TV lokalnej – podczas tegorocznych świąt. 7.Transport i ubezpieczenie zapewniają placówki delegujące. 8. Warunkiem udziału jest czytelne wypełnienie karty zgłoszenia (pobierz: Karta zgloszenia.pdf). 9. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 8 grudnia w DK i drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego). Uwaga! W przypadku dużej liczby zgłoszeń spotkania odbywać się będą przez dwa dni t.j. 20 i 21 grudnia. O terminie występu uczestnicy zostaną wcześniej powiadomieni. Prosimy o podanie w karcie zgłoszenia potrzebnych rekwizytów, jakich nie jesteście w stanie przetransportować. 10. Organizatorzy zapewniają: - nagłośnienie i oświetlenie podczas trwania imprezy - dyplomy za udział dla zespołów i grup 11. W sprawach dotyczących Spotkań informacji udzielają: - Barbara Mrozek – Olechno, Halina Koryńska – tel. 048 611-07-50 Karta zgloszenia.pdf