Deklaracja dostępności
2007.03.14 - XXIV Mały Konkurs Recytatorski
Szanowni Państwo! Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka zaprasza do udziału w XXIV Małym Konkursie Recytatorskim. Eliminacje środowiskowe odbędą się w sali widowiskowej (ul. 1 Maja 8) naszej placówki dnia 14 marca 2007 roku od godz. 10.00. Regulamin konkursu nie ulega zmianom. Każdy recytator przygotowuje dwa wiersze poetów polskich, których prezentacja nie może trwać dłużej niż sześć minut. Ze względów organizacyjnych i możliwości odbiorczych uczestników i jurorów, każda szkoła do eliminacji może zgłosić:
  • szkoły podstawowe w Kozienicach – do 6 recytatorów. Jeżeli przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny 5 lat – kl.”0”, to szkoła dodatkowo może zgłosić jednego recytatora z tej kategorii wiekowej,
  • szkoły podstawowe w gminie Kozienice – 2 recytatorów. Jeżeli przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny 5 lat – kl.”0”, to szkoła dodatkowo może zgłosić jednego recytatora z tej kategorii wiekowej,
  • przedszkola – 2 recytatorów,
  • gimnazja w Kozienicach – 6 recytatorów,
  • gimnazja w gminie Kozienice – 4 recytatorów.
Warunkiem uczestnictwa jest czytelne (litery drukowane) wypełnienie karty zgłoszenia, oddzielnej dla każdego recytatora i dostarczenie jej wraz z protokołem przebiegu eliminacji szkolnych do Domu Kultury (ul. 1 Maja 8) do dnia 6 marca br. Po upływie tego terminu karty nie będą przyjmowane. Wzór karty zgłoszenia i regulamin można uzyskać w Domu Kultury Kozienice. Informacja ta wraz z regulaminami i wzorami karty zgłoszenia została rozesłana po szkołach. Szczegóły pod nr tel. 048 611 07 50. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!