Deklaracja dostępności
Standardy ochrony małoletnich
2007.03.15 - LII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
Szanowni Państwo! Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka zaprasza do udziału w LII Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. Eliminacje środowiskowe odbędą się dnia 15 marca 2007 roku w sali widowiskowej naszej placówki (ul. 1 Maja 8) od godz.10.00.
 1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Kultury Teatralnej
 2. Konkurs odbywa się pod patronatem Ministerstwa Kultury i Ministerstwa Edukacji Narodowej
 3. Konkurs jest imprezą otwartą dla uczniów szkół ponadpodstawowych i dorosłych
 4. Konkurs prowadzony będzie w formie czterech oddzielnych turniejów:
  • TURNIEJ RECYTATORSKI - repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach:2 utwory poetyckie oraz prozę; - uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór poetycki, - łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut;
  • TURNIEJ „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA” - repertuar jest dowolny np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów, - dowolna forma prezentacji np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem, - czas występu nie może przekroczyć 7 minut;
  • TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ - repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany, - uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany, łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut,
  • TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA - obowiązuje przygotowanie spektaklu, w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 minut)
Warunkiem udziału jest przygotowanie materiału do prezentacji określonego w regulaminie, czytelne wypełnienie karty zgłoszenia, oddzielnej dla każdego recytatora (litery drukowane) i dostarczenie jej do Domu Kultury (ul.1 Maja 8) do dnia 7 marca br. wraz z protokołem przebiegu eliminacji szkolnych. Po tym terminie karty nie będą przyjmowane. Regulamin i wzory kart zgłoszenia można uzyskać w Domu Kultury Kozienice. Informacja nt. konkursu została rozesłana po szkołach wraz ze wzorami kart zgłoszeń. Szczegóły pod nr tel. 048 611 07 50 i w Domu Kultury, ul. 1 Maja 8. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!