Deklaracja dostępności
Regulamin konkursu POCZTÓWKA KOZIENIC
Organizator Kozienickie Centrum Kultury Rekreacji i Sportu im. Bogusława Klimczuka Cel Ukazanie piękna Kozienic i promocja regionu oraz zmierzenie się z małym formatem. Uczestnictwo Zapraszamy do udziału uczniów ze szkół podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjum i szkół średnich z gminy Kozienic. Prace mogą być realizowane tylko indywidualnie Termin Termin składania prac upływa z dniem 11 stycznia 2008 roku na adres Dom Kultury, al. 1 Maja 8, 26-900 Kozienice Wymagania Nie ma ograniczeń ilościowych dla szkoły. Format pracy jest ściśle określony : 210 mm x 150 mm na sztywnym kartonie Forma wypowiedzi - grafika, malarstwo, kolaż, fotografia Do każdej pracy powinna być dołączona informacja - imię nazwisko, telefon, klasa, szkoła, opiekun. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki. Rozstrzygnięcie konkursu Rozstrzygnięcie konkursu 24.01.2008r. – godz.12.00. w Domu Kultury Nagrody i prawa autorskie Nagrody rzeczowe za I,II, III miejsce w kategorii klasy IV – VI, gimnazjum, szkoły średnie Prace nadesłane do konkursu staną się automatycznie własnością KCKRiS, Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.