Deklaracja dostępności
Standardy ochrony małoletnich
Zaproszenie na turniej TRAMPEK 2008
W okresie ferii zimowych tj. w dniach 12-21 lutego 2008r. organizowany będzie Turniej Halowej Piłki Nożnej TRAMPEK 2008 adresowany do chłopców i dziewcząt w rocznikach:
Chłopcy
grupa starsza: 1993 – 1994
grupa młodsza: 1995 – 1996
grupa najmłodsza: 1997 i młodsi
Dziewczęta
grupa starsza: 1992 – 1994
grupa młodsza: 1995 i młodsze
Zasady uczestnictwa:
  1. Drużyna składa się z 6 do 8 zawodników
  2. W grze występuje bramkarz plus 5-ciu zawodników
  3. Drużyna musi mieć pełnoletniego opiekuna
  4. Nazwa drużyny musi być jednowyrazowa
  5. Czas trwania gry: 2x5 minut
  6. Nad strona sportową czuwa sędzia główny zawodów, którego decyzje są ostateczne
  7. Za całość turnieju odpowiada organizator
  8. Obowiązkowa legitymacja szkolna w dniu rozgrywania meczu
  9. Drużyny z poza Powiatu Kozienickiego wpisowe 50 zł za turniej
Zgłoszenia należy kierować do sekretariatu KCKRiS ul. Legionów 4 w godz. 8.00-16.00 lub na halę sportową ul. Głowaczowska w godz. 8.00-22.00 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lutego 2008r. godz. 15.00. Po tym terminie nie będą przyjmowane zgłoszenia drużyn !!! Spotkanie organizacyjne odbędzie się w dniu 6 lutego 2008r. o godz. 19.30 w sali konferencyjnej KCKRiS ul. Legionów 4 (kryta pływalnia). ORGANIZATOR ZAPEWNIA OPIEKĘ MEDYCZNĄ I UBEZPIECZENIE W CZASIE TRWANIA TURNIEJU. Dodatkowych informacji udziela p. Sławomir Wach tel. 048 611 72 50. Organizator: Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. Bogusława Klimczuka.