Deklaracja dostępności
Standardy ochrony małoletnich
2008.03.04 - XXV Mały Konkurs Recytatorski
Szanowni Państwo! Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka zaprasza do udziału w XXV Małym Konkursie Recytatorskim. Eliminacje środowiskowe odbędą się w sali widowiskowej (ul. 1 Maja 8) naszej placówki dnia 4 marca 2008 roku od godz. 10.00. Regulamin konkursu nie ulega zmianom. Każdy recytator przygotowuje dwa wiersze poetów polskich, których prezentacja nie może trwać dłużej niż sześć minut. Ze względów organizacyjnych i możliwości odbiorczych uczestników i jurorów, każda szkoła do eliminacji może zgłosić:
  • szkoły podstawowe w Kozienicach – do 6 recytatorów. Jeżeli przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny 5 lat – kl.”0”, to szkoła dodatkowo może zgłosić jednego recytatora z tej kategorii wiekowej,
  • szkoły podstawowe w gminie Kozienice – 2 recytatorów. Jeżeli przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny 5 lat – kl.”0”, to szkoła dodatkowo może zgłosić jednego recytatora z tej kategorii wiekowej,
  • przedszkola – 2 recytatorów,
  • gimnazja w Kozienicach – 6 recytatorów,
  • gimnazja w gminie Kozienice – 4 recytatorów.
Warunkiem uczestnictwa jest czytelne (litery drukowane) wypełnienie karty zgłoszenia, oddzielnej dla każdego recytatora i dostarczenie jej wraz z protokołem przebiegu eliminacji szkolnych do Domu Kultury (ul. 1 Maja 8) do dnia 26 lutego br. Po upływie tego terminu karty nie będą przyjmowane. Wzór karty zgłoszenia i regulamin można uzyskać w Domu Kultury Kozienice. Informacja ta wraz z regulaminami i wzorami karty zgłoszenia została rozesłana po szkołach. Szczegóły pod nr tel. 048 611 07 50. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! Karta zgloszenia.pdf