Deklaracja dostępności
Rok akademicki 2008/2009


pod honorowym patronatem
Burmistrza Gminy Kozienice – Tomasza Śmietanki

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Kozienickiego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka
al. 1 Maja 8, 26-900 Kozienice
tel. 048 611 07 50
fax 048 614 26 25
e-mail: dom.kultury@kckris.pl

Rada Naukowa:
prof. dr hab. Tadeusz Stępień – przewodniczący
Elżbieta Banasiak
Halina Uziembło-Trus
Czesław Czechyra – poseł na Sejm RP

Kierownictwo:
Marek Łuczyński
Elwira Kozłowska

Koordynatorzy:
Hanna Szczepanowska
Barbara Mrozek-Olechno