Deklaracja dostępności
Regulamin VII Konkursu Literackiego CZYTAMY I PISZEMY
 1. Organizatorem konkursu jest Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka w Kozienicach.
 2. Zasięg: region radomski.
 3. Uczestnicy: uczniowie gimnazjów, szkół średnich oraz dorośli.
 4. Cel: propagowanie twórczości literackiej, wymiana doświadczeń między uczestnikami, zgłębianie arkanów sztuki pięknego pisania podczas warsztatów literackich prowadzonych przez doświadczonych poetów i prozaików.
 5. Kategorie wiekowe:
   • obowiązuje jedna kategoria
 6. Kategorie konkursowe:
   1. wiersz - tematyka dowolna
   2. proza - krótkie opowiadanie (do 5 stron - format A4), tematyka dowolna.
 7. Do konkursu zgłaszane są 3 wiersze, jedno opowiadanie. Uczestnik może zgłosić się do obydwu kategorii konkursowych. Nadsyłane prace (maszynopis w 4 egzemplarzach) muszą być opatrzone godłem jednowyrazowym (pseudonim artystyczny) z dołączoną w zaklejonej oddzielnej kopercie (opatrzonej tym samym godłem) informacją zawierającą imię i nazwisko, dokładny adres, telefon, e-mail, nazwę szkoły, ewentualnie nazwisko opiekuna artystycznego w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2009r. włącznie na adres organizatora:
  Kozienickie Centrum Kultury Rekreacji i Sportu
  Wydział Kultury
  al. 1 Maja 8, 26-900 Kozienice
  Nie należy przysyłać utworów wcześniej publikowanych i nagradzanych w innych konkursach. Prosimy dołączyć zgłaszane utwory w formie elektronicznej – płyta CD. Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie internetowej KCKRiS. Zgłoszenia nie zawierające nośników elektronicznych nie będą publikowane. Prace niezgodne z regulaminem nie będą przyjmowane. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikację jego utworów zgodnie z potrzebami organizacyjnymi.
 8. Jury powołuje organizator.
 9. Nagrody: I nagroda – 500 zł, II nagroda – 300 zł, III nagroda – 200 zł, wyróżnienia – 100 zł (po trzy wyróżnienia w każdej kategorii konkursowej).
 10. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na własny koszt - niepełnoletni z opiekunem.
 11. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się 09.10.2009r. w Domu Kultury w Kozienicach, o godz. 11.00, al. 1 Maja 8.
 12. Szczegółowych informacji udzielają instruktorzy: Halina Koryńska i Barbara Mrozek-Olechno pod numerem tel. 048 611 07 50.
 13. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.