Deklaracja dostępności
2009.08.22 - Rajd Pieszy ŚWIĘTOKRZYSKIE MIEJSCE MOCY

Zarząd Oddziału PTTK w Kozienicach oraz Kozienickie Centrum Kultury Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka serdecznie zapraszają na rajd pieszy Świętokrzyskie Miejsce Mocy, który odbędzie się na trasie Ujazd - Klimontów (12 km) w dniu 22 sierpnia 2009r (dojazd autokarem). Zapisy na rajd odbywają się w biurze PTTK w Kozienicach, al. 1 maja 5, w godz. 9.00-16.00 w nieprzekraczalnym terminie do 18 sierpnia 2009r. Szczegóły pod numerem telefonu: 048 614 26 94. CELE RAJDU:
 • Popularyzacja pieszej turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa w regionie świętokrzyskim.
 • Uczczenie Roku Przyrody w PTTK.
 • Propagowanie aktywnego rodzinnego stylu życia. TERMIN:
 • 22 sierpnia 2009 (sobota) WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • W rajdzie mogą brać udział turyści indywidualni, grupy szkolne z opiekunem lub inne grupy zorganizowane. ZGŁOSZENIA I ZAPISY:
 • Biuro PTTK w Kozienicach , al. 1 maja 5, w godz. 9.00-16.00 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 2009r.
 • Dodatkowe informacje pod nr tel. 614-26-94. WPISOWE:
 • członkowie PTTK - 45 zł
 • pozostali - 50 zł OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:
 • Każdy uczestnik powinien zabrać plecak, kanapki, napoje, płaszcz od deszczu, dobre buty.
 • Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad ochrony przyrody i ochrony przeciwpożarowej. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW:
 • Pamiątkowy znaczek rajdowy.
 • Ubezpieczenie na czas trwania rajdu.
 • Nagrody w teście krajoznawczym z trasy rajdu.
 • Przejazd autokarem na trasie Kozienice - Gołoszyce - Ujazd - Klimontów - Opatów - Kozienice.
 • Bilety wstępu na Zamek Krzyżtopór. HARMONOGRAM RAJDU:
 • godz. 8.00 - zbiórka na skwerku w Kozienicach przy Domu Kultury
 • godz. 8.15-10.00 - przejazd trasy Kozienice – Gołoszyce
 • godz.10.00-14.00 - przejście piesze Gołoszyce – Ujazd - 12 km
 • godz.14.30 - zwiedzanie Ujazdu, kolegiaty w Klimontowie
 • ok. godz. 18.00 - powrót (Kozienice) POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Za szkody wyrządzone przez uczestników organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Osobom, które nie zgłoszą się na trasę, nie przysługuje zwrot wpisowego.
 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty oraz poleceń organizatorów imprezy.
 • Rajd odbędzie się bez względu na pogodę - możliwe jest skrócenie programu.
 • Minimalna liczba uczestników 30 osób. Do zobaczenia na trasie!