Deklaracja dostępności
Standardy ochrony małoletnich
Regulamin konkursu plastycznego CHOINKA ŚWIĄTECZNA
Organizator Kozienickie Centrum Kultury Rekreacji i Sportu im. Bogusława Klimczuka. Cel Rozwijanie zdolności manualnych i spojrzenie przestrzenne. Rozbudzenie wyobraźni dzieci, młodzieży. Nawiązanie do tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Uczestnictwo Zapraszamy do udziału uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum z powiatu kozienickiego. Prace mogą być realizowane tylko indywidualnie. Termin Termin składania prac upływa z dniem 7 grudnia 2009 roku. Prace należy składać na adres: Dom Kultury, al. 1 Maja 8, 26-900 Kozienice. Wymagania Nie ma ograniczeń ilościowych dla szkoły. Wypowiedź plastyczna przestrzenna lub półprzestrzenna. Technika dowolna. Choinka i jej ozdoby mogą być wykonane z modeliny, papieru, papieru mache, jako rzeźby: z masy solnej, surowców naturalnych, itp. Do każdej pracy powinna być dołączona informacja - imię, nazwisko, klasa, szkoła, opiekun, telefon. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki. Rozstrzygnięcie konkursu Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 15 grudnia 2009r. o godz.12.00 w Domu Kultury w Kozienicach. Nagrody i prawa autorskie Nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce w kategorii: klasy I - III, IV - VI, gimnazjum. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.