Deklaracja dostępności
2009.11.21 - XXXIX rajd pieszy ZLOT MŁODYCH KRAJOZNAWCÓW

Zarząd Oddziału PTTK w Kozienicach pod patronatem Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego oraz Kozienickiego Centrum Kultury Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka zaprasza do udziału w XXXIX rajdzie pieszym ZLOT MŁODYCH KRAJOZNAWCÓW, który odbędzie się na trasie Huta - Hucisko - Góra Altana - Rezerwat „Ciechostowice” - Mroczków, w dniu 21 listopada 2009r. Zapisy na rajd odbywają się w biurze PTTK w Kozienicach, al. 1 maja 5, w godz. 8.00-16.00 w nieprzekraczalnym terminie do 18 listopada 2009r. Szczegóły pod numerem telefonu: 048 614 26 94.
  CELE RAJDU
  • Uczczenie Święta Niepodległości
  • Popularyzacja pieszej turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa w szkołach regionu kozienickiego
  • Uczczenie Roku Przyrody w PTTK
  • Zachęcanie uczniów i nauczycieli do uprawiania turystyki w ramach Szkolnych Kół Krajoznawczo - Turystycznych
  WARUNKI UCZESTNICTWA
  • W rajdzie mogą brać udział szkolne drużyny SKKT pod opieką nauczycieli (1 opiekun na 10 uczestników) oraz turyści indywidualni z PTTK. Przyjęcie na rajd innych grup szkolnych jest możliwe tylko po zamknięciu listy drużyn SKKT biorących udział w rajdzie.
  • Zgłoszenia w postaci 2 egz. listy uczestników i wpisowego przyjmuje biuro PTTK w Kozienicach tel. 614-26-94 do dnia 18 listopada 2009r. Liczba miejsc ograniczona (ok. 90).
  • Wpisowe na rajd wynosi: 10zł dla członków SKKT /PTTK/ i 15 zł dla pozostałych.
  • Opiekunowie grup szkolnych są zwolnieni z wpisowego.
  OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
  • Każda drużyna zabiera ze sobą apteczkę, kompas, niniejszy regulamin, mapę ”Okolice Radomia”, telefon , przewodnik Piaseckiego „Radomskie szlaki piesze”, znicze
  • Uczestnicy powinni być ubezpieczeni na czas trwania rajdu
  • Każdy uczestnik powinien zabrać ubiór zimowy, plecak mały , legitymację szkolną, kanapki, napoje (najlepiej w termosie), płaszcz od deszczu, itp.
  • Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad ochrony przyrody i ochrony przeciwpożarowej oraz reguł poruszania się pieszych po drogach publicznych
  • Trasę przemierzamy zwartymi grupami
  ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW
  • Pamiątkowy znaczek rajdowy
  • Przejazdy autokarem na trasie Kozienice - Huta, Mroczków - Kozienice (ok. 200 km). W drodze powrotnej dowóz grupy do szkoły macierzystej.
  • Potwierdzenie punktów na Odznakę Turystyki Pieszej / 13 pkt Huta - Hucisko - Góra Altana - Rezerwat „Ciechostowice” - Mroczków.
  • Nagrody w teście krajoznawczym oraz inne atrakcje
  • Weryfikacje odznaki OTP w trakcie rajdu
  HARMONOGRAM ZLOTU
   21 listopada 2009r. (sobota)
  • godz. 8.00 - 10.00 - zbiórka przed lokalem PTTK w Kozienicach, al. 1 Maja 5 i przejazd do wsi Huta
  • godz. 10.00 - 14.30 - przejście trasy: Huta - Hucisko - Góra Altana - Rezerwat „Ciechostowice” - Mroczków
  • godz. 14.30 - 16.30 przejazd autokarem z Mroczkowa do Kozienic
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie (np. w „Warcie”)
  • Za szkody wyrządzone przez uczestników organizator nie ponosi odpowiedzialności
  • Osobom, które nie zgłoszą się na trasę, nie przysługuje zwrot wpisowego
  • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty oraz poleceń organizatorów imprezy
  • Rajd odbędzie się bez względu na pogodę - możliwe jest skrócenie programu
  Do zobaczenia na trasie!
   INFORMACJE KRAJOZNAWCZE
    GARB GIELNIOWSKI – zajmuje obszar doliny Kamiennej po wieś Gielniów, graniczy ze Wzgórzami Opoczyńskimi na zachodzie a na południu z Płaskowyżem Suchedniowskim. Zbudowany jest z piaskowców retycko – liasowych. Zajmuje powierzchnię około 515 km². Najwyższym wzniesieniem jest góra Altana o wysokości 408 m n.p.m. Występują tu rzeki: Radomka oraz Drzewiczka. Tereny są porośnięte lasem. HUCISKO – wieś ukryta wśród lasów Garbu Gielniowskiego. Nazwa jej pochodzi od kuźnic działających dawniej w okolicy. W tutejszych lasach można spotkać liczne ślady dawnych robót górniczych. 30 marca 1940 r. stoczył tu bitwę z przeważającymi siłami niemieckimi oddział mjr. Henryka Dobrzyńskiego – „Hubala”. Pomimo licznej przewagi Niemców, Polacy rozbili obławę, zmuszając ich do odwrotu. W odwecie 11 kwietnia hitlerowcy przeprowadzili pacyfikację wsi mordując 22 jej mieszkańców. Bój pod Huciskiem upamiętnia kopiec wzniesiony na skraju lasu. W pobliżu wsi 2 pomniki poświęcone ofiarom hitlerowskich mordów. GÓRA ALTANA – najwyższe wzniesienie Garbu Gielniowskiego (408 m n.p.m.) i zarazem najwyższy punkt województwa mazowieckiego. Spłaszczone kopulaste wzniesienie porasta las, z dużym udziałem jodły. Liczne pomnikowe okazy dębów, buków, jodeł i modrzewi. Ze szczytu roztacza się piękny widok w kierunku zachodnim. REZERWAT CIECHOSTOWICE – utworzony w 1953 r. dla ochrony drzewostanów z panującym tu modrzewiem polskim. Strzeliste modrzewie osiągają wysokość ok.45 m i wiek ponad 300 lat.Modrzew jest bardzo liczny także w okolicach rezerwatu i występuje często w formie, zwanej ze względu na kształt korony, formą sztandarową.