Deklaracja dostępności
Standardy ochrony małoletnich
Zajęcia fakultatywne w roku akademickim 2009/2010 (I semestr)

Kierownictwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienicach, w celu ujednolicenia stawek za zajęcia fakultatywne odbywające się w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienicach, w I semestrze roku akademickiego 2009/2010 podjęło decyzję, o zachowaniu wysokości stawki z II semestru roku akademickiego 2008/2009 uściślając, iż opłata 10 zł za miesiąc od osoby dotyczy udziału w jednych zajęciach raz w tygodniu po jednej godzinie (tj. cztery godziny miesięcznie). W przypadku korzystania z zajęć w większym wymiarze godzin stawka jest odpowiednio przemnażana. Wyjątek stanowi aquaerobik, gdzie stawka miesięczna wynosi 20 zł, z powodu korzystania w zajęciach z prywatnego sprzętu instruktora.
  Zajęcia fakultatywne:
   JOGA instruktor: Halina Koryńska
   • grupa początkująca (10 zł za miesiąc / osoba)
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu w Domu Kultury:
     • I grupa środa w godz. 9.45 – 10.45
     • II grupa piątek w godz. 10.00 – 11.0
   • I grupa kontynuująca (10 zł za miesiąc / osoba)
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu w Domu Kultury:
     • poniedziałek w godz. 11.00 – 12.00
   • II grupa kontynuująca (20 zł za miesiąc / osoba)
    • zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w Domu Kultury:
     • poniedziałek w godz. 12.15 – 13.15
     • środa w godz. 11.00 – 12.00
   KURS TAŃCA TOWARZYSKIEGO instruktor: Helena Szamańska
   • grupa (10 zł za miesiąc / osoba)
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu w Domu Kultury:
     • wtorek w godz. 14.00 – 15.00
   NORDIC WALKING instruktor: Henryk Motyka
   • I grupa (15 zł za miesiąc / osoba)
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu (zbiórka w Domu Kultury):
     • wtorek w godz. 9.45 – 11.15 lub
     • piątek w godz. 10.00 – 11.30
   • II grupa (30 zł za miesiąc / osoba)
    • zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu (zbiórka w Domu Kultury):
     • wtorek w godz. 9.45 – 11.15
     • piątek w godz. 10.00 – 11.30
   TKACTWO ARTYSTYCZNE instruktor: Elżbieta Burzyńska
   • grupa (10 zł za miesiąc / osoba)
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu w Domu Kultury:
     • czwartek w godz. 16.45 – 17.45
   AQUAEROBIK instruktor: Anna Banaś
   • grupa (20 zł za miesiąc / osoba)
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu na krytej pływalni DELFIN:
     • I grupa środa w godz. 14.30 – 15.15
     • II grupa środa w godz. 15.15 – 16.00
     • III grupa piątek w godz. 13.45 – 14.30
     • IV grupa piątek w godz. 14.30 – 15.15
   KURS KOMPUTEROWY instruktor: Sebastian Kotlarek
   • grupa początkująca (10 zł za miesiąc / osoba)
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu w Publicznym Gimnazjum Nr 1:
     • I grupa wtorek w godz. 14.00 – 15.00
     • II grupa wtorek w godz. 16.00 – 17.00
   • grupa początkująca - zajęcia dodatkowe (dodatkowo 10 zł za miesiąc / osoba)
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu w Publicznym Gimnazjum Nr 1:
     • wtorek w godz. 15.00 – 16.00
   • grupa kontynuująca (10 zł za miesiąc / osoba)
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu w Publicznym Gimnazjum Nr 1:
     • poniedziałek w godz. 14.30 – 15.30
   KURS FOTOGRAFICZNY instruktor: Franciszek Subocz
   • grupa (10 zł za miesiąc / osoba)
    • zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w Domu Kultury:
     • środa w godz. 18.00 – 20.00
   JĘZYK ANGIELSKI lektor: Aneta Wojtkowska
   • grupa początkująca (10 zł za miesiąc / osoba)
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu w Publicznym Gimnazjum Nr 2:
     • I grupa wtorek w godz. 15.30 – 16.30
     • II grupa wtorek w godz. 16.30 – 17.30
   • grupa kontynuująca (10 zł za miesiąc / osoba)
    • zajęcia odbywają się raz w tygodniu w Publicznym Gimnazjum Nr 2:
     • czwartek w godz. 14.30 – 15.30
Umowy dla lektorów i instruktorów za prowadzone zajęcia zostały wynegocjowane indywidualnie. Różnice wynikłe pomiędzy kwotami wynegocjowanymi, a zebranymi ze składek od słuchaczy, pokrywa Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka. Zgodnie z wytycznymi kierownictwa UTW lektorzy i instruktorzy do 15-go każdego miesiąca muszą dokonać wpłaty w kasie Domu Kultury z tytułu składek od słuchaczy oraz okazać listy osób uczestniczących w zajęciach, w podziale na grupy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o systematyczne i terminowe wpłaty za zajęcia u lektorów i instruktorów, do 10-go każdego miesiąca. Wyjątek stanowi aquaerobik, gdzie odpłatność należy dokonywać w kasie Domu Kultury. W miesiącu grudniu, z uwagi na okres świąteczny, zajęcia fakultatywne odbywają się w okresie 1-18 grudnia 2009r. W związku z powyższym stawka za zajęcia w grudniu zostaje obniżona o połowę. Kozienice, dnia 26 listopada 2009r.