Deklaracja dostępności
Standardy ochrony małoletnich
Regulamin konkursu plastycznego BITWA POD GRUNWALDEM
fragment sceny batalistycznej z bitwy pod Grunwaldem na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza pt. „Krzyżacy”
Konkurs ogłoszony z okazji 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Organizator Kozienickie Centrum Kultury Rekreacji i Sportu im. Bogusława Klimczuka. Cel konkursu Celem konkursu jest poszerzenie wśród dzieci i młodzieży znajomości tematyki Średniowiecza i stosunków polsko – krzyżackich oraz bohaterów bitwy pod Grunwaldem, zgłębienie poczucia tożsamości z Ojczyzną, rozwijanie kreatywności uczestników konkursu, popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych. Uczestnictwo Do udziału w konkursie zapraszamy młodzież ze szkół gimnazjalnych, średnich i dorosłych z powiatu kozienickiego. Prace mogą być realizowane tylko indywidualnie. Termin Termin składania prac upływa z dniem 26 lutego 2010r. na adres: Dom Kultury, al. 1 Maja 8, 26-900 Kozienice. Wymagania 1. Należy wybrać dowolny fragment z „Krzyżaków” H. Sienkiewicza, a następnie go zilustrować. 2. Każdy z uczestników może zgłosić jedną prace. 3. Format min. A3. 4. Technika wykonania: malarstwo, wyklejanka, kolaż. 5. Do pracy należy dołączyć wypełnioną czytelnie kartę z danymi osobistymi (imię, nazwisko, adres, telefon). 6. Prace powinny być zapakowane w sposób zapewniający bezpieczny transport, ponieważ przesyłki zniszczone nie będą zakwalifikowane. Rozstrzygnięcie konkursu Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 9 marca 2010r. o godz. 12.00 w Domu Kultury w Kozienicach. Nagrody i prawa autorskie Nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce w 2 kategoriach: I kategoria wiekowa - uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich II kategoria wiekowa - dorośli (wiek powyżej 19 lat). Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatora. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.