Deklaracja dostępności
Standardy ochrony małoletnich
2010.03.10 - 55. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (eliminacje środowiskowe)
Szanowni Państwo! Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka zaprasza do udziału w 55. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. Eliminacje środowiskowe odbędą się dnia 10 marca 2010r. w Galerii Domu Kultury (al. 1 Maja 8) od godz.11.00. Recytatorzy mogą wziąć udział w czterech oddzielnych turniejach:
  • W TURNIEJU RECYTATORSKIM,
  • W TURNIEJU „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA”,
  • W TURNIEJU POEZJI ŚPIEWANEJ,
  • W TURNIEJU TEATRÓW JEDNEGO AKTORA. Warunkiem udziału jest przygotowanie materiału do prezentacji określonego w regulaminie, czytelne wypełnienie karty zgłoszenia, oddzielnej dla każdego recytatora, odpowiedniej dla turnieju (litery drukowane) i dostarczenie jej do Domu Kultury (al. 1 Maja 8) do dnia 3 marca br. wraz z protokołem przebiegu eliminacji szkolnych. Po tym terminie karty nie będą przyjmowane. Kartę można również przesłać e-mailem na adres: dom.kultury@kckris.pl w terminie j.w. Dom Kultury potwierdzi przyjęcie kart w przypadku e-maila. Szczegółowe informacje pod nr tel. 48 611 07 50 i w Domu Kultury (al. 1 Maja 8). ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! Regulamin 55. Ogolnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.pdf Karta uczestnika.pdf Karta uczestnika Turnieju Poezji Spiewanej.pdf Karta uczestnika Turnieju Teatrow Jednego Aktora.pdf