Deklaracja dostępności
Standardy ochrony małoletnich
2010.05.07 - Konkurs Recytatorski KRZYŻACY
Szanowni Państwo! Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka zaprasza do udziału w Konkursie Recytatorskim KRZYŻACY odbywającym się w kontekście obchodów 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem przypadających na 2010 rok pod Patronatem i przy wsparciu: Urzędu Miejskiego w Kozienicach oraz Starostwa Powiatowego w Kozienicach. Przegląd finałowy odbędzie się dnia 7 maja 2010r. w sali widowiskowej Domu Kultury w Kozienicach (al. 1 Maja 8) od godz.11.00. Warunkiem udziału jest przygotowanie materiału do prezentacji określonego w regulaminie, czytelne wypełnienie karty uczestnika, oddzielnej dla każdego recytatora (litery drukowane) i dostarczenie jej do Domu Kultury (al. 1 Maja 8) do dnia 30 kwietnia br. wraz z protokołem przebiegu eliminacji szkolnych. Po tym terminie karty nie będą przyjmowane. Kartę można również przesłać e-mailem na adres: dom.kultury@kckris.pl w terminie j.w. Dom Kultury potwierdzi przyjęcie kart w przypadku e-maila. Szczegółowe informacje pod nr tel. 48 611 07 50 i w Domu Kultury (al. 1 Maja 8). ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! Regulamin Konkursu Recytatorskiego_KRZYZACY.pdf Karta uczestnika.pdf