Deklaracja dostępności
REGULAMIN PREZENTACJI
Szanowni Państwo! Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka zaprasza serdecznie wszystkie osoby pasjonujące się śpiewem i muzyką do wzięcia udziału w VI Ogólnopolskich Prezentacjach Artystycznych Osób Niepełnosprawnych ”Szukamy Siebie”. Tegoroczne prezentacje odbędą się w Kozienicach, w dniach 10-11 września 2010r w Amfiteatrze nad Jeziorem Kozienickim przy ul. Bohaterów Studzianek 30. Warunkiem udziału jest nagranie jednej piosenki na odpowiednim nośniku i przesłanie jej wraz z kartą zgłoszenia i załącznikami na adres naszej placówki do dnia 12 sierpnia 2010r. Mamy nadzieję, że nasza propozycja imprezy spotka się z Państwa zainteresowaniem i co roku będziemy się spotykać i efektywnie spędzać czas w Kozienicach podczas realizowania naszych muzycznych pasji. Wszelkie szczegóły znajdą Państwo w poniższym regulaminie. W razie niejasności zapytania prosimy kierować na nr telefonu: 48 611 07 50 lub pocztę e-mail: dom.kultury@kckris.pl. Zapraszamy do udziału!
Organizatorzy
REGULAMIN
  1. Organizator:
   • Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. Bogusława Klimczuka
  2. Cel imprezy:
   • odkrywanie, rozwijanie i prezentowanie talentów artystycznych osób niepełnosprawnych
   • stworzenie atmosfery sprzyjającej integracji środowiska artystycznego
   • pobudzanie aktywności twórczej oraz pomoc w realizacji pasji muzycznych
   • wymiana doświadczeń uczestników i instruktorów oraz nawiązywanie przyjaźni
  3. Termin imprezy:
   • 10.09.2010r. (piątek)
    • do godz. 11.00 – przyjazd uczestników
    • godz. 18.00 – Koncert Finałowy
   • 11.09.2010r. (sobota)
    • godz. 17.00 – Koncert Galowy
   • 12.09.2010r. (niedziela)
    • do godz. 10.00 – wyjazd uczestników
  4. Miejsce:
   • Amfiteatr KCKRiS ul. Bohaterów Studzianek 30
  5. Zasady dotyczące kategorii piosenki:
   • prezentacje adresowane są do młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych o orzeczonym przez odpowiednie instytucje stopniu niepełnosprawności
   • w prezentacjach mogą brać udział soliści i zespoły wokalne do 6 osób od 14 roku życia
   • prezentacje odbywać się będą w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież i dorośli
   • kwalifikacji do udziału w prezentacjach dokona powołana przez organizatorów Komisja Artystyczna na podstawie nadesłanych materiałów (płyta CD, DVD, mini disc, kaseta demo) z jedną piosenką nagraną przez wykonawcę
   • do materiału muzycznego winna być dołączona karta zgłoszenia, która jest załącznikiem do regulaminu
   • podczas prezentacji każdy z uczestników wykonuje jedną piosenkę, druga na ewentualne życzenie jury, dopuszcza się: akompaniament własny, akompaniament zespołu (do 5 osób), półplayback
   • mile widziane piosenki premierowe i autorskie
   • zaleca się wykonywanie repertuaru dostosowanego do kategorii wiekowej
   • organizator dopuszcza wykonywanie piosenek w innym niż polskim języku
   • ocenie Komisji Artystycznej podlegać będą: warsztat wokalny, dobór repertuaru, interpretacja wykonywanej piosenki oraz ogólny wyraz artystyczny
   • do udziału w prezentacjach nie dopuszcza się laureatów Grand Prix „Szukamy Siebie” z ostatnich dwóch lat
   • zgłoszenia do prezentacji należy nadsyłać w terminie do dnia 12 sierpnia 2010r. na adres:
    Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka ul. 1 Maja 8, 26-900 Kozienice z dopiskiem „Szukamy Siebie”
    lub drogą elektroniczną na adres: dom.kultury@kckris.pl
   • uczestnicy zakwalifikowani do prezentacji otrzymają pisemne zawiadomienie wraz z ramowym programem imprezy
   • organizator ma prawo zaprosić bez eliminacji wstępnych laureatów ogólnopolskich festiwali i konkursów
   • organizator zapewnia nagrody:
    • Grand Prix: 1500 zł
    • I miejsce: 1000 zł
    • II miejsce: 800 zł
    • III miejsce: 600 zł
    • wyróżnienia: 400 zł, ewentualnie nagrody rzeczowe od sponsorów
  6. Przepisy ogólne:
   • uczestnicy prezentacji oraz ich opiekunowie ponoszą koszty przejazdów i ubezpieczenia, natomiast koszt pobytu zapewnia organizator (dwa noclegi, wyżywienie tj. dwa śniadania, dwa obiady, dwie kolacje)
   • jury ma prawo przyznać nagrodę główną dla najlepszej prezentacji wokalnej - Grand Prix
   • organizator ma prawo do zmiany kategorii wiekowych
   • wszelkie sporne sprawy regulaminu rozstrzyga organizator
   • postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia prezentacji, a ich wykładnia i interpretacja należy do organizatora
   • szczegółowe informacje:
Karta zgloszenia.pdf Oswiadczenie.pdf