Deklaracja dostępności
ZASADY PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ
Ze względu na rosnącą liczbę zgłoszeń nagrań do realizacji przez telewizję lokalną „Kronika Kozienicka” zwracamy się z prośbą do organizatorów wydarzeń o informowanie nas na piśmie w terminie najpóźniej na tydzień przed planowanym przedsięwzięciem. Jednocześnie zastrzegamy, że zgłoszenie nie jest równoznaczne z przyjęciem materiału do realizacji. Decyzja o wpisaniu nagrania w harmonogram pracy redakcji podejmowana jest na cotygodniowym kolegium redakcyjnym w poniedziałki o godz. 11.00.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres: KOZIENICKI DOM KULTURY im. Bogusława Klimczuka ul. Warszawska 29 26-900 Kozienice z dopiskiem: „Kronika Kozienicka” e-mail: kronika@dkkozienice.pl fax.: 48 614 26 25
Zgłoszenia telefoniczne na numer 48 611 07 52 lub 48 611 07 50 wew. 150, kom. 661 625 421 przyjmowane są w sytuacjach związanych z koniecznością prowadzenia akcji niezaplanowanych m.in.: pożar, wypadek, awaria, itp.