Deklaracja dostępności
Regulamin Konkursu Kolęd i Pastorałek NA TEN NOWY ROK
I. Cel: Celem konkursu jest:
 1. Zachowanie ciągłości tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia.
 2. Prezentacja tradycyjnych i współczesnych kolęd i pastorałek.
 3. Wymiana doświadczeń wokalnych między uczestnikami.
II. Organizator: Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, ul. Al. 1 Maja 8, 26 – 900 Kozienice. III. Termin i miejsce: 14 grudnia 2011r. od godz. 11.00, sala widowiskowa Kozienickiego Domu Kultury, ul. Al. 1 Maja 8. IV. Zasady regulaminowe:
 1. W konkursie mogą wziąć udział soliści, duety i zespoły wokalne z terenu powiatu kozienickiego, które przygotują jedną kolędę, pastorałkę lub piosenkę o tematyce Świąt Bożego Narodzenia.
 2. Akompaniament:
  • półplyback,
  • a cappella,
  • zespół muzyczny (do 5 osób).
 3. Utwory ocenianie będą w trzech kategoriach wiekowych:
  • ­szkoły podstawowe kl. 0-III,
  • szkoły podstawowe kl. IV-VI,
  • gimnazja, szkoły średnie,
  i w dwóch kategoriach konkursowych:
  • soliści,
  • duety i zespoły wokalne (do 6 osób).
 4. W przypadku zespołu i duetu o przydziale do kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego uczestnika.
 5. Jury powołuje organizator.
 6. Najlepsi wykonawcy otrzymają nagrody przydzielone przez jury.
 7. Transport zapewniają placówki delegujące.
 8. Warunkiem udziału jest czytelne wypełnienie karty zgłoszenia.
 9. Zgłoszenia przyjmowane będą do 7 grudnia 2011r. w Kozienickim Domu Kultury, e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl i drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora z dopiskiem „konkurs kolęd”.
 10. Organizator zapewnia:
  • nagłośnienie i oświetlenie podczas trwania imprezy,
  • dyplomy za udział dla solistów, duetów i zespołów.
 11. O miejscu i dacie Koncertu Galowego laureaci zostaną powiadomieni przez organizatora podczas przeglądu konkursowego.
 12. W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają:
  • Barbara Mrozek-Olechno, Halina Koryńska – tel. 48 611 07 50.
 13. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
karta zgloszenia.doc