Deklaracja dostępności
Harmonogram zajęć na II semestr 2011/2012
SEMESTR II (styczeń – maj 2012)
DATAGODZ.WYKŁADOWCATEMAT WYKŁADU
5 I12.45-14.00Stanisław GĄSIORPrawo na co dzień
14.30Filharmonia Narodowa w WarszawieKoncert edukacyjny „Piosenki słońcem malowane”
12 I11.00-12.15Bogna WERNICHOWSKAO krakowskich salonach, karnawale i spotkaniach towarzyskich
12.45-14.00Bogna WERNICHOWSKAO krakowskich salonach, karnawale i spotkaniach towarzyskich
16-29 IFERIE ZIMOWE
2 II11.00-12.15Lech WIŚNIEWSKIPrzyczynek do dziejów Kozienic
12.45-14.00Lech WIŚNIEWSKIPrzyczynek do dziejów Kozienic
9 II11.00-12.15Krzysztof KAIMWybrane problemy z zakresu filozofii kultury
12.45-14.00Krzysztof KAIMWybrane problemy z zakresu filozofii kultury
14.30Filharmonia Narodowa w WarszawieKoncert edukacyjny „Muzyka na osi czasu”
16 II11.00-12.15Andrzej PASŁAWSKICzarnogóra
12.45-14.00Andrzej PASŁAWSKICzarnogóra
23 II11.00-12.15Stanisław GĄSIORPrawo na co dzień
12.45-14.00Stanisław GĄSIORPrawo na co dzień
1 III11.00-12.15Janusz STĄPÓRRozmowy o samorządzie i problemach współczesności
12.45-14.00Lech WIŚNIEWSKIPrzyczynek do dziejów Kozienic
8 III11.00-12.15prof. dr hab. Tadeusz STĘPIEŃSztuka a religia
12.45-14.00prof. dr hab. Tadeusz STĘPIEŃSztuka a religia
15 III12.45-14.00Stanisław GĄSIORPrawo na co dzień
14.30Filharmonia Narodowa w WarszawieKoncert edukacyjny „Moniuszko: Verbum nobile”
22 III11.00-12.15prof. dr hab. Tadeusz STĘPIEŃSztuka a polityka
12.45-14.00prof. dr hab. Tadeusz STĘPIEŃSztuka a polityka
29 III11.00-12.15Bogna WERNICHOWSKAMiejsca magiczne Polski i Europy
12.45-14.00Bogna WERNICHOWSKAMiejsca magiczne Polski i Europy
12 IV11.00-12.15Bogna WERNICHOWSKAObrazki z życia dawnego Krakowa
12.45-14.00Bogna WERNICHOWSKAObrazki z życia dawnego Krakowa
19 IV12.45-14.00Krzysztof KAIMWybrane problemy z zakresu filozofii kultury
14.30Filharmonia Narodowa w WarszawieKoncert edukacyjny „Młoda Polska w poezji i muzyce”
26 IV11.00-12.15prof. dr hab. Tadeusz STĘPIEŃGlobalizacja i kultura
12.45-14.00prof. dr hab. Tadeusz STĘPIEŃGlobalizacja i kultura
10 V11.00Zakończenie roku akademickiego 2011/2012
dr Tomasz ŚMIETANKARozmowy o samorządzie i problemach współczesności
Uwaga: w czasie trwania semestru mogą nastąpić niewielkie zmiany w harmonogramie zajęć.
WAKACJE 11 maja - 12 września 2012r.