Deklaracja dostępności
2012.03.13 i 21 - XXIX Mały Konkurs Recytatorski (eliminacje środowiskowe i powiatowe)
Szanowni Państwo! Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka zaprasza do udziału w XXIX Małym Konkursie Recytatorskim odbywającym się pod Patronatem i przy wsparciu: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Starostwa Powiatu Radomskiego, Samorządu Miasta Radomia, starostów i burmistrzów w okręgu radomskim. Eliminacje środowiskowe odbędą się w sali widowiskowej Kozienickiego Domu Kultury (ul. Al. 1 Maja 8) dnia 13 marca 2012 roku od godz. 10.00, zaś eliminacje powiatowe dnia 21 marca 2012 roku od godz. 10.00. Regulamin konkursu nie ulega zmianom. Każdy recytator przygotowuje dwa wiersze poetów polskich, których prezentacja nie może trwać dłużej niż sześć minut. W Konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat. Kategorie wiekowe:
  • 5-6 lat (przedszkola i klasy „0”)
  • 7-11 lat (klasy I-IV)
  • 12-13 lat (klasy V-VI)
  • 14-16 lat (klasy gimnazjalne)
Ze względów organizacyjnych i możliwości odbiorczych uczestników i jurorów, każda szkoła do eliminacji środowiskowych może zgłosić:
  • szkoły podstawowe w Kozienicach – do 6 recytatorów. Jeżeli przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny 5 lat – kl. „0”, to szkoła dodatkowo może zgłosić jednego recytatora z tej kategorii wiekowej,
  • szkoły podstawowe w gminie Kozienice – 2 recytatorów. Jeżeli przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny 5 lat – kl. „0”, to szkoła dodatkowo może zgłosić jednego recytatora z tej kategorii wiekowej,
  • przedszkola – 2 recytatorów,
  • gimnazja w Kozienicach – 6 recytatorów,
  • gimnazja w gminie Kozienice – 4 recytatorów.
Warunkiem uczestnictwa jest czytelne (litery drukowane) wypełnienie karty zgłoszenia, oddzielnej dla każdego recytatora i dostarczenie jej wraz z protokołem przebiegu eliminacji przedszkolnych lub szkolnych do Kozienickiego Domu Kultury (ul. Al. 1 Maja 8) do dnia 6 marca 2012 roku. Po upływie tego terminu karty nie będą przyjmowane. Wzór karty zgłoszenia i regulamin można uzyskać w Kozienickim Domu Kultury. Informacja ta wraz z regulaminami i wzorami karty zgłoszenia została rozesłana po przedszkolach i szkołach. W razie niejasności zapytania prosimy kierować na nr telefonu: 48 611 07 50. Osoba do kontaktu: Barbara Mrozek-Olechno – instruktor KDK. Mały Konkurs Recytatorski odbywa się w ramach 57. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez Towarzystwo Kultury Teatralnej w Radomiu we współpracy z instytucjami kultury na terenie regionu radomskiego. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! Karta_zgloszenia.pdf