Deklaracja dostępności
2012.03.25 i 05.05 - 17. Ogólnopolski Konkurs Piosenki WYGRAJ SUKCES (eliminacje wstępne i regionalne)
Szanowni Państwo! Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka działając w porozumieniu z Agencją Reklamową „PRO-MEDIA” i Tarnobrzeskim Domem Kultury jest organizatorem eliminacji wstępnych i regionalnych 17. Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”, które odbędą się w sali widowiskowej naszej placówki w dniach:
 • eliminacje wstępne - 25 marca 2012 roku od godz. 11.00 (próby od godz. 8.00)
 • eliminacje regionalne - 5 maja 2012 roku od godz. 11.00 (próby od godz. 8.00)
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6 – 19 lat, a jego celem jest popularyzacja śpiewu wśród solistów, samokształcenie muzyczne oraz promocja dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej. Warunkiem udziału w konkursie jest:
 • prezentacja dwóch piosenek w języku polskim, w tym jednej obowiązkowo wybranej z dotychczasowych siedemnastu płyt Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”,
 • zgłoszenie swojego udziału wyłącznie za pomocą internetu na specjalnym formularzu pod adresem internetowym: www.formularz.tdk.tarnobrzeg.pl Adres formularza jest dostępny także na stronie:www.wygrajsukces.com.pl Do uzupełnienia formularza niezbędny będzie numer identyfikacyjny płyty zawarty we wkładce płyty (naklejka), zawarty we wkładce płyty (naklejka), którą należy zamówić w Tarnobrzeskim Domu Kultury za pomocą internetu lub telefonicznie:
  • po prawidłowo wprowadzonym numerze i uzupełnieniu formularza, uczestnik otrzymuje potwierdzenie wysłanego formularza i login;
  • solista musi zachować login, gdyż będzie on niezbędny do sprawdzenia, w jakim terminie i gdzie odbędą się dla niego eliminacje wstępne i regionalne. Uczestnicy nie będą powiadamiani listownie. Od 8 marca 2012r. solista wpisując login na stronie formularza i numer identyfikacyjny płyty, znajdzie informacje o terminie i miejscu eliminacji wstępnych;
  • formularz należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2012r.;
  • prosimy o przestrzeganie terminu zgłoszenia; po tym terminie uzupełnienie formularza, pomimo posiadanego numeru identyfikacyjnego, będzie niemożliwe!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY I ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! Główną nagrodą 17 edycji Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” jest wycieczka do Eurodisneylandu pod Paryżem dla laureata Grand Prix i jego opiekuna artystycznego. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej: www.wygrajsukces.com.pl Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 48 611 07 50. Osoba do kontaktu: Barbara Mrozek-Olechno – instruktor KDK.