Deklaracja dostępności
Regulamin XIX Konkursu Muzyczno - Tanecznego MUSIC-DANCE
 1. CEL IMPREZY
  1. Wymiana doświadczeń między uczestnikami.
  2. Prezentacja i popularyzacja pracy twórczej dzieci i młodzieży.
  3. Wyłonienie utalentowanych wykonawców poprzez stworzenie możliwości wszechstronnego zaprezentowania ich uzdolnień.
  4. Propagowanie amatorskiego ruchu artystycznego.
 2. UCZESTNICY
   Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich powiatu kozienickiego. Jury oceniać będzie uczestników w czterech kategoriach wiekowych:
   • kl. 0-III,
   • kl. IV-VI,
   • gimnazja,
   • szkoły średnie.
 3. ORGANIZATOR
   Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka 26-900 Kozienice, ul. Al. 1 Maja 8, tel. 48 611 07 50
 4. KATEGORIE KONKURSOWE
  1. Krótka forma kabaretowa - skecz (do 6 minut), tematyka dowolna - do 6 osób
  2. Śpiewanie piosenek solo - akompaniament dowolny
  3. Śpiewanie piosenek w duetach lub zespołach wokalnych do 6 osób - akompaniament dowolny
  4. Taniec towarzyski - pary (układ oparty na kilku tańcach).
  5. Różne formy tańca (disco, hip-hop, rap, inne):
   • Układ solowy
   • Duety
   • Formacje do 15 osób
  6. Inscenizacja ruchowa dziecięcej piosenki polskiej (dot. kat. kl. 0-III) - do 15 osób
  7. Prezentacja utworów instrumentalnych przez solistów na dowolnym instrumencie (do 4 minut) - instr. własny W kategorii śpiewanie piosenek solo dopuszczalny jest chórek do 3 osób.
 5. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
   Konkurs odbędzie się:
   • 21.05.2012 – kategorie taneczne – godz. 11.00 – próby od godz. 9.00 – sala widowiskowa Kozienickiego Domu Kultury
   • 22.05.2012 – kategorie muzyczne i teatralne – godz. 11.00 – próby od godz. 9.00 – sala widowiskowa Kozienickiego Domu Kultury
   Koncert Laureatów i wręczenie nagród odbędzie się podczas Dni Puszczy Kozienickiej w dniu 02.06.2012r. w Amfiteatrze KCRiS (nad jeziorem kozienickim), ul. Bohaterów Studzianek 30.
 6. NAGRODY
   Jury powołuje organizator. W konkursie przyznawane będą pierwsze miejsca i wyróżnienia. Jury zastrzega sobie inny podział nagród.
 7. WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. Uczestnicy przesyłają lub dostarczają osobiście karty zgłoszenia według załączonego wzoru w nieprzekraczalnym terminie do 11.05.2012r. na adres organizatora.
  2. Karty uczestnictwa nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane (decyduje data stempla pocztowego).
  3. Uczestnicy przygotowują jeden utwór do prezentacji konkursowej.
  4. Uczestnicy zgłaszający się do kategorii tanecznych solo prezentują program nie przekraczający 1 min., duety 2 min., dla formacji 4 min., w przypadku tańca towarzyskiego do 3 min.
  5. Jeden uczestnik może być zgłoszony do dwóch kategorii konkursowych.
  6. Uczestnicy przed występem dostarczają płytę z nagranym utworem do prezentacji.
 8. KRYTERIA OCENY
   Jury oceniające wykonawców będzie brało pod uwagę następujące kryteria:
   1. w kategoriach tanecznych:
    • dobór muzyki
    • opracowanie choreograficzne
    • technikę wykonania
    • dobór i estetykę kostiumów
    • ogólny wyraz artystyczny
   2. w kategoriach "śpiewanie piosenek..."
    • walory głosowe
    • muzykalność
    • interpretację
    • dykcję
    • ogólny wyraz artystyczny
   3. w kategorii skeczy kabaretowych:
    • tematyka i pomysłowość
    • dobór kostiumu i charakteryzacja
    • umiejętności aktorskie
 9. INNE
  1. Wpisowe od każdego uczestnika wynosi 6 zł - regulowane w dniu eliminacji.
  2. Uczestnicy mogą przygotowywać się sami lub pod kierunkiem nauczyciela, instruktora, opiekuna.
  3. Uczestnicy mają obowiązek przybyć na jedną godzinę przed rozpoczęciem imprezy.
  4. Dzieci powinny mieć zapewnioną opiekę i ubezpieczenie.
  5. Przynależność do danej kategorii wiekowej w parach i formacjach określa wiek najstarszego członka zespołu lub duetu.
  6. Prezentowane piosenki powinny być dostosowane do wieku wykonawcy.
  7. Wykonawcom nie przestrzegającym limitów czasowych zostanie przerwana prezentacja programów.
  8. Szczegółowe informacje o konkursie
   • pod nr tel. 48 611 07 50
   • strona internetowa: www.dkkozienice.pl (na stronie tej można pobrać kartę zgłoszenia do konkursu)
   • e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl
  Karta zgloszenia.doc