Deklaracja dostępności
2013.03.06 i 19 - 58. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (eliminacje środowiskowe i powiatowe)
Szanowni Państwo! Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka zaprasza do udziału w 58. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. Eliminacje środowiskowe odbędą się dnia 6 marca 2013 roku od godz. 15.00 w sali widowiskowej KDK (ul. Al. 1 Maja 8), zaś eliminacje powiatowe, dnia 19 marca 2013 roku od godz. 15.00. Recytatorzy mogą wziąć udział w czterech oddzielnych turniejach:
  • W TURNIEJU RECYTATORSKIM,
  • W TURNIEJU „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA”,
  • W TURNIEJU POEZJI ŚPIEWANEJ,
  • W TURNIEJU TEATRÓW JEDNEGO AKTORA.
Warunkiem udziału jest przygotowanie materiału do prezentacji określonego w regulaminie, czytelne wypełnienie karty zgłoszenia, oddzielnej dla każdego recytatora, odpowiedniej dla turnieju (litery drukowane) i dostarczenie jej do Kozienickiego Domu Kultury (ul. Al. 1 Maja 8) do dnia 28 lutego br. Po tym terminie karty nie będą przyjmowane. Kartę można również przesłać e-mailem na adres: dom.kultury@dkkozienice.pl w terminie j.w. Dom Kultury potwierdzi przyjęcie kart w przypadku e-maila. W razie niejasności zapytania prosimy kierować na nr telefonu: 48 611 07 50. Osoba do kontaktu: Barbara Mrozek-Olechno – instruktor KDK. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! Regulamin 58. Ogolnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.doc Karta uczestnika.doc Karta uczestnika Turnieju Poezji Spiewanej.doc Karta uczestnika Turnieju Teatrow Jednego Aktora.doc