Deklaracja dostępności
Regulamin konkursu plastycznego PALMA WIELKANOCNA
Organizator Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. Cel Pielęgnowanie tradycji związanych z okresem Świąt Wielkanocnych, rozwijanie zdolności manualnych, kształtowanie wrażliwości estetycznej, rozwijanie wyobraźni, uzdolnień i inwencji twórczej dzieci i młodzieży. Uczestnictwo Zapraszamy do udziału w konkursie dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalną z powiatu kozienickiego. Prace mogą być realizowane w grupach – max 3 osobowych. Termin Prace należy składać do dnia 5 marca 2013r. na adres: Kozienicki Dom Kultury, ul. Al. 1 Maja 8, 26-900 Kozienice. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki. Kryteria oceny Jury, powołane przez organizatora, przy ocenie prac będzie brało pod uwagę: zgodność pracy z tematem konkursu, staranność i estetykę wykonania pracy, oryginalność, pomysłowość i wykorzystanie symboli Wielkanocnych. Technika - dowolna (forma przestrzenna). Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 5 prac w każdej grupie wiekowej. Każda praca powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, opiekun, telefon kontaktowy. Rozstrzygnięcie konkursu Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 marca 2013r. o godz.12.00 w Kozienickim Domu Kultury, ul. Al. 1 Maja 8 Nagrody i prawa autorskie Nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce w każdej grupie wiekowej tj.: I grupa wiekowa – szkoły podstawowe klasy I-III, II grupa wiekowa – szkoły podstawowe klasy IV-VI, III grupa wiekowa – szkoły gimnazjalne. Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie automatycznie przechodzą na własność organizatora. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.