Deklaracja dostępności
Regulamin konkursu malarskiego MOJE MIASTO / MOJA WIEŚ NAD WISŁĄ – Gmina Kozienice 2013
organizator: Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka cel: - zwrócenie uwagi dzieci na urodę Gminy Kozienice (miasto, wieś) - promocja twórczo działających szkół - rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej uczestników konkursu - wyłonienie 4 prac na wystawę organizowaną w Warszawie w związku z zakończeniem Programu WISŁA ŁĄCZY, następnie wyłonienie jednego uczestnika dziecięcych warsztatów architektoniczno-plastycznych, będących głównym wydarzeniem kończącym Program WISŁA ŁĄCZY w Warszawie uczestnictwo: Zapraszamy do udziału dzieci ze szkół podstawowych gminy Kozienice w wieku 7-12 lat. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 10 prac. technika: Format pracy – minimum A3. Technika – malarstwo, malarstwo + pastel. Każda praca musi być z tyłu opisana (autor, wiek, format, technika, miejscowość, tel. kontaktowy). kryteria oceny: Jury podczas oceniania weźmie pod uwagę estetykę wykonania, walory artystyczne. termin: Prace należy składać do 26 marca 2013 r. na adres: Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka, ul. Al. 1 Maja 8, 26-900 Kozienice. nagrody: Spośród wszystkich dostarczonych prac zostaną wyłonione cztery najlepsze, które zostaną nagrodzone i będą wysłane na koszt organizatora na wystawę w Warszawie. Jury również wybierze 1 osobę, która otrzyma główną nagrodą, tj.: 3-dniowy wyjazd na warsztaty architektoniczno - plastyczne (wraz z opiekunem), które odbędą się w dniach 26-29 kwietnia 2013 r. w PAWILONIE SARP w Warszawie.