Deklaracja dostępności
REGULAMIN PREZENTACJI
Szanowni Państwo! Po raz dziewiąty Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka zaprasza serdecznie wszystkie osoby pasjonujące się śpiewem i muzyką do wzięcia udziału w Ogólnopolskich Prezentacjach Artystycznych Osób Niepełnosprawnych „Szukamy Siebie”. Tegoroczne prezentacje odbędą się w Kozienicach, w dniach 7 - 8 czerwca 2013r.:
   • koncert finałowy: 7 czerwca na placu za Kozienickim Domem Kultury,
   • koncert galowy: 8 czerwca w amfiteatrze nad jeziorem kozienickim.
Warunkiem udziału jest nagranie minimum jednej piosenki na odpowiednim nośniku i przesłanie jej wraz z kartą zgłoszenia i załącznikami na adres naszej placówki do dnia 30 kwietnia 2013r. Główna nagroda to 1.500 zł. Mamy nadzieję, że nasza propozycja imprezy spotka się z Państwa zainteresowaniem i jak co roku będziemy „śpiewająco” i miło spędzać czas w Kozienicach podczas realizowania naszych muzycznych pasji. Gwiazdą tegorocznych prezentacji będzie zespół „Big Cyc”. Wszelkie szczegóły znajdą Państwo w załączonym regulaminie. W razie niejasności zapytania prosimy kierować na nr telefonu: 48 611 07 50. Osoba do kontaktu: Barbara Mrozek-Olechno e-mail: barbara.mrozek@dkkozienice.pl. Zapraszamy do udziału!
Organizatorzy
PATRON i FUNDATOR NAGRODY dla osoby wyróżnionej:
 • Tomasz Śmietanka - Burmistrz Gminy Kozienice
 • Janusz Stąpór - Starosta Powiatu Kozienickiego
 • Czesław Czechyra - Poseł na Sejm RP
 • Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego
PATRON:
 • Jacek Kozłowski - Wojewoda Mazowiecki
IX OGÓLNOPOLSKIE PREZENTACJE ARTYSTYCZNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „SZUKAMY SIEBIE” REGULAMIN
  1. Organizator:
   • Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
  2. Cel imprezy:
   • odkrywanie, rozwijanie i prezentowanie talentów artystycznych osób niepełnosprawnych
   • stworzenie atmosfery sprzyjającej integracji środowiska artystycznego
   • pobudzanie aktywności twórczej oraz pomoc w realizacji pasji muzycznych
   • wymiana doświadczeń uczestników i instruktorów oraz nawiązywanie przyjaźni
  3. Termin imprezy:
   • 07.06.2013r. (piątek)
    • do godz. 13.00 – przyjazd uczestników
    • godz. 19.00 – Koncert Finałowy Prezentacji „Szukamy Siebie”
   • 08.06.2013r. (sobota)
    • godz. 16.30 – Koncert Galowy XX Konkursu Muzyczno-Tanecznego „Music-Dance
    • godz. 19.00 – Koncert Galowy Prezentacji „Szukamy Siebie”
    • godz. 20.30 – Koncert GWIAZDY WIECZORU – Zespół „Big Cyc”
   • 09.06.2013r. (niedziela)
    • do godz. 10.00 – wyjazd uczestników
  4. Miejsce:
   • ­­Plac za Kozienickim Domem Kultury, ul. Al. 1 Maja 8, Kozienice (wejście od ul. Kochanowskiego)
   • Amfiteatr nad jeziorem kozienickim KCRiS, ul. Bohaterów Studzianek 30, Kozienice
  5. Zasady dotyczące kategorii piosenki:
   • prezentacje adresowane są do młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych o orzeczonym przez odpowiednie instytucje stopniu niepełnosprawności
   • w prezentacjach mogą brać udział soliści i zespoły wokalne do 6 osób od 14 roku życia
   • prezentacje odbywać się będą w jednej kategorii wiekowej
   • kwalifikacji do udziału w prezentacjach dokona powołana przez organizatorów Komisja Artystyczna na podstawie nadesłanych materiałów (płyta CD, DVD, mini disc, kaseta demo, mp3) z minimum jedną piosenką nagraną przez wykonawcę
   • do materiału muzycznego winna być dołączona karta zgłoszenia, która jest załącznikiem do regulaminu
   • podczas prezentacji każdy z uczestników wykonuje jedną piosenkę, druga na ewentualne życzenie jury, dopuszcza się: akompaniament własny, półplayback
   • mile widziane piosenki premierowe i autorskie
   • zaleca się wykonywanie repertuaru dostosowanego do wieku uczestnika
   • organizator dopuszcza wykonywanie piosenek w innym niż polskim języku
   • mile widziane nowe aranżacje i interpretacje znanych piosenek
   • ocenie Komisji Artystycznej podlegać będą: warsztat wokalny, dobór repertuaru, interpretacja wykonywanej piosenki oraz ogólny wyraz artystyczny
   • do udziału w prezentacjach nie dopuszcza się laureatów Grand Prix „Szukamy Siebie” z ostatnich dwóch lat
   • zgłoszenia do prezentacji należy nadsyłać w terminie do dnia 30 kwietnia 2013r. na adres:
    Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka ul. Al. 1 Maja 8, 26-900 Kozienice z dopiskiem „Szukamy Siebie”
    lub drogą elektroniczną na adres: dom.kultury@dkkozienice.pl
   • ­uczestnicy zakwalifikowani do prezentacji otrzymają pisemne zawiadomienie wraz z ramowym programem imprezy
   • organizator ma prawo zaprosić bez eliminacji wstępnych laureatów ogólnopolskich festiwali i konkursów
   • organizator zapewnia nagrody:
    • Grand Prix: 1500 zł
    • I miejsce: 1000 zł
    • II miejsce: 800 zł
    • III miejsce: 600 zł
    • wyróżnienia: 400 zł, ewentualnie nagrody rzeczowe od sponsorów
  6. Przepisy ogólne:
   • ­uczestnicy prezentacji oraz ich opiekunowie ponoszą koszty przejazdów i ubezpieczenia, natomiast koszt pobytu zapewnia organizator (dwa noclegi tj. 07/08.06.2013r. i 08/09.06.2013r., wyżywienie w ww. terminie tj.: dwa śniadania, dwa obiady, dwie kolacje)
   • jury ma prawo przyznać nagrodę główną dla najlepszej prezentacji wokalnej - Grand Prix
   • wszelkie sporne sprawy regulaminu rozstrzyga organizator
   • postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia prezentacji, a ich wykładnia i interpretacja należy do organizatora
   • szczegółowe informacje:
Karta zgloszenia.pdf Oswiadczenie.pdf