Deklaracja dostępności
Standardy ochrony małoletnich
Regulamin konkursu plastycznego JESIENNY PEJZAŻ
Organizator Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka Cel Rozwijanie zdolności manualnych, rozwój wyobraźni twórczej, umożliwienie ekspresji plastycznej, rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody. Uczestnictwo Zapraszamy do udziału uczniów szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych z gminy Kozienice. Prace mogą być realizowane tylko indywidualnie. Termin Termin składania prac upływa z dniem 8 listopada 2013 roku. Prace należy składać na adres: Kozienicki Dom Kultury, ul. Al. 1 Maja 8, 26-900 Kozienice. Wymagania Forma wypowiedzi: dowolna Format: minimum A4 Do każdej pracy proszę dołączyć informację -imię i nazwisko autora - klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane. Rozstrzygnięcie konkursu Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 listopada 2013r. o godz. 12.00 w Kozienickim Domu Kultury. Nagrody i prawa autorskie Nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce w 3 kategoriach wiekowych: - szkoły podstawowe I-III - szkoły podstawowe IV-VI - szkoły gimnazjalne Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. Prawa autorskie 1. Prace nagrodzone i wyróżnione nie będą zwracane. 2. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z konkursem (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).