Deklaracja dostępności
Kilka słów o konkursie ...
Organizowany po raz jedenasty przez Dom Kultury w Kozienicach Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Marii Komornickiej przyniósł bogaty plon literacki. Już sam fakt, iż wpłynęło aż 340 prac w czterech kategoriach budzi szacunek dla piszących i uznanie dla Organizatorów. Jeżeli jeszcze ujawnię informację z obrad jury konkursu, podczas których wybierano najlepsze prace z blisko 50 zauważonych, to pokazuje niezwykle wyrównany i dobry poziom tegorocznej edycji. Młodzi adepci pióra (bo również w kategorii dorośli wyczuwało się obecność młodych pisarzy) dobrze poradzili sobie z założeniami konkursu. Należy podkreślić dobry poziom artystyczny wielu prac i dużą nośność społeczną poruszanych problemów. W czasach, kiedy nielicznie funkcjonujący krytycy literaccy narzekają na brak odbicia w literaturze przeobrażeń i problemów we współczesnym świecie, to pokłosie kozienickiego konkursu jest zaprzeczeniem tych stwierdzeń. Tak więc, w większości jeszcze mało znani pisarze (poeci i prozaicy) w tak krótkiej formie literackiej potrafili w artystyczny sposób (często - symbolicznie) przedstawić nam diagnozę kondycji materialnej i duchowej społeczeństwa polskiego. Należy podziękować wszystkim uczestnikom Konkursu za twórczy wysiłek i za interesujące literacko owoce o bogactwie intelektualnym i artystycznym. Adolf Krzemiński