Deklaracja dostępności
Regulamin konkursu plastycznego TRYPTYK WIELKANOCNY
Organizator Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka Cele konkursu - pielęgnowanie tradycji związanych z okresem Świąt Wielkanocnych - rozwijanie zdolności manualnych - kształtowanie wrażliwości estetycznej - rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci i młodzieży Uczestnictwo Zapraszamy do udziału w konkursie dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalną ze szkół powiatu kozienickiego. Prace mogą być realizowane tylko indywidualnie. Termin Prace należy składać do dnia 26 marca 2014r. na adres: Kozienicki Dom Kultury, ul. Al. 1 Maja 8, 26-900 Kozienice. Wymagania Każdy z uczestników może oddać na konkurs tylko jedna pracę (trójdzielną) wykonaną dowolną techniką - może to być forma plastyczna płaska lub przestrzenna nawiązująca do Świąt Wielkanocnych i obrzędów z nimi związanych. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 4 prace. Każda z prac (trójdzielnych) powinna być oznaczona z tyłu pracy do ekspozycji (prawa, lewa, środek) oraz opisana także z tyłu: imię i nazwisko autora, telefon, klasa, szkoła, imię i nazwisko opiekuna. Dodatkowo każda szkoła wypełnia kartę zgłoszenia. Prace bez karty zgłoszenia lub nadesłane po terminie nie będą oceniane. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki. Kryteria oceny Jury, powołane przez organizatora, przy ocenie prac będzie brało pod uwagę: zgodność pracy z tematem konkursu, staranność i estetykę wykonania pracy, oryginalność, pomysłowość. Rozstrzygnięcie konkursu Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 kwietnia 2014r. o godz.12.00 w Kozienickim Domu Kultury. Nagrody i prawa autorskie Nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce w każdej kategorii wiekowej tj.: I kategoria wiekowa – szkoły podstawowe klasy I-III, II kategoria wiekowa – szkoły podstawowe klasy IV-VI, III kategoria wiekowa – szkoły gimnazjalne. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z konkursem (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Prace nadesłane do konkursu automatycznie przechodzą na własność organizatora. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
Pobierz: KARTA ZGŁOSZENIA: Karta_zgloszenia.doc / Karta_zgloszenia.pdf